Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Lag og Syn

I Nordfyns Kommune er der nedsat en række laug, lag og syn. Klik på oversigten herunder og læs mere.

Indkaldelse til fælles generalforsamling

På vegne af Bogense Vestre Digelag, Landvindingslaget Bogense Vestre Enge og Landvindingslaget Bogense Østre Enge indkaldes der hermed til fælles generalforsamling i de tre lag. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 20. april kl. 19.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense.

Dagsordenen bliver som følger:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Valg til bestyrelsen
  1. Bogense Vestre Digelag
  2. Landvindingslaget Bogense Vestre Enge
  3. Landvindingslaget Bogense Østre Enge
 5. Indkomne forslag

Spørgsmål kan rettes til Søren Christensen, tlf. 2114 8978, soechr@nordfynskommune.dk.

Lag og Syn