Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forslag til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet 2022

Følg med i processen omkring forslag til ny organisering og strukturændringer på dagtilbud og skoleområdet

Børne og Ungeudvalget behandlede på deres møde d. 13. september et forslag til en ny organisering og struktur for dagtilbud og skoler på Nordfyn.

Børne- og Ungeudvalget ønsker en åben, gennemsigtig og inddragende proces, hvor borgere, medarbejdere og ledere kan være med til at påvirke og kvalificere arbejdet med at sikre en høj kvalitet i alle vores dagtilbud og skoler.

Ændringer i organisering og struktur for dagtilbud og skoler er en både stor og omfangsrig proces, hvor forslag til ændringer løbende kvalificeres, inden der træffes endelig beslutning på kommunalbestyrelsens møde i februar 2023.

Der vil blive inviteret til borgermøder i de berørte distrikter først i november. Borgermøderne bliver blandt andet annonceret på kommunens Facebook-side og på AULA.

Ønsker du at bidrage og kvalificere til den endelige politiske stillingtagen, opfordres du til at henvende dig til distriktsbestyrelserne i dagtilbud og skoler eller gennem lokalrådene i kommunen

Vi har desværre ikke mulighed for at svare på enkelthenvendelser, men henviser til det fyldige baggrundsmateriale, der findes her på siderne.

Her på siden kan du løbende følge med i alle sagsfremstillinger og dokumenter, der indgår i den igangværende proces og politiske behandling

Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. oktober 2022

Sagsfremstilling - Strukturændringer i dagtilbuds- og skoledistrikterne

Bilag 1 - Kort over forslået distrikter fra august

Bilag 2 - Kort over forslag til børnehuse og afdelings skoler fra august 2023

Bilag 3 - Kort over eksisterende distrikter

Bilag 4 - Tidsplan over politisk behandling af eventuelle strukturændringer

Bilag 5 - Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag 6 - Økonomisk konsekvens ved ændring af strukturen på skole- og dagtilbudsområdet

Bilag 7 - Fakta om tildelingsmodellen for normalundervisning

Bilag 8 - Grundtildeling til mindre afdelingsskoler og børnehuse

Bilag 9 - Skoleprognose 2022 - 2028 med 4 distrikter

Bilag 10 - Dagtilbudsprognose 2022-2034

Bilag 11 - Elevtal og elevvandringer

Bilag 12 - Strukturændringer dagtilbud og skoler 2023 tids og procesplan politisk proces

Bilag 13 - Bærende principper for de fire kort med forslag til distriktsopdeling

Bilag 14 - Kort forslag A

Bilag 15 - Kort forslag B

Bilag 16 - Kort forslag C

Bilag 17 - Kort forslag D

Bilag 18 - Opgørelse over skolevalg for elever i den vestlige del af Nordfyns Kommune med kort

Bilag 19 - Kapacitet i udskolingen i Distrikt Søndersø , Distrikt Sletten og Distrikt Havrehed ved en udvidelse af distrikterne

Bilag 20 - Fremtidens udskoling

Bilag 21 - Dagtilbudstemaer i forbindelse med strukturovervejelserne

Bilag 22 - Analyse af forskellige parametres betydning for elevernes trivsel og faglige læring