Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Høringsbrev for restaurering af Gamby Å og Stor Å.

Nordfyns Kommune, Miljø og Natur udsender hermed høring af forslag til vandløbsrestaureringsprojekt.

Type
Høring
Høringsfrist
04.08.2021
Område
5450 Otterup
Lagt online
09.06.2021

Du kan læse høringsbrevet og bilagene herunder.

Hørringssvar bedes sendes til teknisk@nordfynskommune.dk Att: Rasmus Jyrkinewsky Nielsen, Natur og Miljø eller per brev til Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Høringssvar skal være modtaget af Nordfyns Kommune senest d. 4. august 2021.

Offentliggjort d. 09-06-2021.