Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Høring vedrørende ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet 2022

Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse har sendt en ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring

Med afsæt i et markant faldende elevtal på skolerne i de kommende år og en skæv fordeling af børn på dagtilbudsområdet, hvor nogle dagtilbud er meget presset på kapacitet og andre skal tilføres ekstra midler, har Børne- og Ungeudvalget udarbejdet et forslag om mulig fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august 2023. Forslaget skal sikre en flerårig bæredygtig struktur.

Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse har den 24. november 2022 besluttet at sende et forslag til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring.

Kommunalbestyrelsen ønsker en åben, gennemsigtig og inddragende proces, hvor borgere og medarbejdere kan være med til at påvirke og kvalificere de endelige beslutninger.

Høringssvar skal være indgivet skriftligt senest d. 20. januar 2023 kl. 10 per mail til hoeringssvar@nordfynskommune.dk. Hvis du ikke modtager en mail med en kvittering på, at vi har modtaget dit høringssvar, bedes du ringe til Skole og Dagtilbud.

Det er følgende elementer i ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, som er sendt i høring:

 • 31. juli 2023 nedlægges Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen
 • 1. august 2023 fordeles Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen mellem Distrikt Søndersø og Distrikt Havrehed. Distrikt Sletten udvides med Distrikt Kystskolen.
 • 1. august 2023 bliver skolen i Krogsbølle afdelingsskole under Distrikt Sletten med 0.- 9. årgang
 • 1. august 2023 bliver skolen i Særslev afdelingsskole under Distrikt Søndersø med 0.- 9. årgang
 • 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Hårslev
 • 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Løkkemark
 • 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Kongslund
 • 1. august 2023 organiseres alle dagtilbud under de respektive strategiske dagtilbudsledere og bestyrelser i det enkelte distrikt
 • 31. juli 2023 nedlægges Børnehuset Fyrtårnet. Pr. 1. august 2023 ændring af pasningsgarantien i Nordfyns Kommune til "Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."
 • 1. august 2023 dimensioneres dagtilbuddene Børnehuset Skamby, Dalskovreden og Græshoppen gennem pladsanvisning således, at der ikke ydes grundtilskud til de tre børnehuse. Børnehuset Hårslev vil fortsat få grundtilskud, såfremt børnetallet er under 30 i årsgennemsnit.
 • Det er hensigten at etablere en daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovsreden

Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor alle med interesse for kommunens skoler og dagtilbud til at indgive høringssvar.

I den kommende høringsproces er Kommunalbestyrelsen særligt interesseret i kommentarer i forhold til distriktsgrænser med en specifik opmærksomhed i forhold til Hårslev-området - om området bedst hører til Distrikt Havrehed eller Distrikt Søndersø? (Se vedhæftede kort længere nede på siden).

Ved indgivelse af høringssvar kan vedlagt høringsskabelon benyttes. Skabelonen findes længere nede på siden.

Høringssvar skal være indgivet skriftligt senest d. 20. januar 2023 kl. 10
Høringssvar fremsendes til hoeringssvar@nordfynskommune.dk

Opdateret skoleprognose efter fejl i prognosen i høringsmaterialet

Der har desværre været en fejl i skoleprognosen vedrørende Bogense, Særslev og Krogsbølle områderne.

Fejlen i prognosen har medført, at elevtallet i de tre områder er forkert.
Konkret betyder det, at den korrekte prognose ændrer elevtallet med nedenstående:

 • Elevtallet i distrikt Bogense er forøget med 59 elever
 • Elevtallet i Særslevområdet er formindsket med 18 elever
 • Elevtallet i Krogsbølleområdet er formindsket med 41 elever

Prognosefejlen ændrer ikke på de økonomiske forudsætninger for forslaget til ny struktur.

Det får ikke betydning for skolernes økonomi og det påvirker heller ikke vurderingen af om skolerne vil have plads til eleverne efter en eventuel beslutning om en ændret struktur.

Vi beklager dybt, at der har været denne fejl i høringsmaterialet.

Karsten Poulsen
Direktør Børn og Unge
20/1 2022

Spørgsmål og svar i forbindelse med strukturproces - Dagtilbud

Spørgsmål og svar i forbindelse med strukturproces - Skole

Proces om ny struktur på dagtilbud og skoleområdet

Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. oktober 2022

Sagsfremstilling - Strukturændringer i dagtilbuds- og skoledistrikterne

Powerpoint fra Børne- og Ungeudvalgets behandling på møde d. 4. oktober

Bilag 1 - Kort over forslået distrikter fra august

Bilag 2 - Kort over forslag til børnehuse og afdelings skoler fra august 2023

Bilag 3 - Kort over eksisterende distrikter

Bilag 4 - Tidsplan over politisk behandling af eventuelle strukturændringer

Bilag 5 - Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag 6 - Økonomisk konsekvens ved ændring af strukturen på skole- og dagtilbudsområdet

Bilag 7 - Fakta om tildelingsmodellen for normalundervisning

Bilag 8 - Grundtildeling til mindre afdelingsskoler og børnehuse

Bilag 9 - Skoleprognose 2022 - 2028 med 4 distrikter

Bilag 10 - Dagtilbudsprognose 2022-2034

Bilag 11 - Elevtal og elevvandringer

Bilag 12 - Strukturændringer dagtilbud og skoler 2023 tids og procesplan politisk proces

Bilag 13 - Bærende principper for de fire kort med forslag til distriktsopdeling

Bilag 14 - Kort forslag A

Bilag 15 - Kort forslag B

Bilag 16 - Kort forslag C

Bilag 17 - Kort forslag D

Bilag 18 - Opgørelse over skolevalg for elever i den vestlige del af Nordfyns Kommune med kort

Bilag 19 - Kapacitet i udskolingen i Distrikt Søndersø , Distrikt Sletten og Distrikt Havrehed ved en udvidelse af distrikterne

Bilag 20 - Fremtidens udskoling

Bilag 21 - Dagtilbudstemaer i forbindelse med strukturovervejelserne

Bilag 22 - Analyse af forskellige parametres betydning for elevernes trivsel og faglige læring

 

Kontakt Skole og Dagtilbud

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

Lukket

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

Lukket

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09:00 - 13:00