Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Fritidskørsel for borgere med demens

Hvis du har en demensdiagnose, kan du få bevilget fritidskørsel. Fritidskørslen er en forsøgsordning, der løber indtil 1. oktober 2021

 • Ansøg om fritidskørsel

  # Sundhed og sygdom

Kriterier for at få bevilget fritidskørsel

 • Du har en demensdiagnose, og har lægelig dokumentation for det.

 • På grund af din demensdiagnose har du svært ved at orientere dig i brugen af almindelige offentlige transportmidler

Muligheder og vilkår i ordningen med fritidskørsel

 • Du kan tage en betalende ledsager med.

 • Bevillingen omfatter ikke visitation til ledsagelse fra kommunens side. Her betragtes chaufføren fra Fynbus/SBH-kørsel, som din ledsager, da chaufføren både henter dig ved hoveddøren og bringer dig til ankomsthoveddør.

 • Det er en betingelse, at du kan gøre brug af kørselsordningen på disse betingelser.

 • OBS: Fritidskørsel omfatter ikke kørsel til og fra egen læge, speciallæge eller til og fra sygehuset.

Hvad koster det at være med i ordningen?

 • Du betaler kilometerpris.

 • Du afregner med chaufføren.

 • Ledsageren betaler samme pris for turen, som den der har bevillingen.

 • En enkelttur koster minimum 40 kr. og maksimalt 150 kr.

 • Ture på Fyn foregår i personbil/handicaptransport. Ture uden for Fyn foregår i tog fra og til nærmeste station. Fynbus vil være behjælpelig med at arrangere yderligere transport til de konkrete adresser. Du betaler almindelig pris for togbilletten.

Som en del af en forsøgsordning med midler fra Ældre- og Sundhedsministeriet, kan borgere med en demensdiagnose i Nordfyns Kommune, ansøge om at blive bevilget fritidskørsel (SBH-kørsel) i perioden 1. september 2019 – 1. oktober 2021.

Borgerservice

Borgerservice

 

Bestil tid til borgerservice 

 

Brug NemID

 

Dag

 

Telefontid

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00