Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Renovering af fortove

Asfaltarbejde og fortovsrenovering

I den kommende tid tilstandsregistrerer Nordfyns Kommune udvalgte vejstrækninger og fortove i kommunen.

Fortove og vejstrækninger prioriteres ud fra bl.a. fremkommelighed, anvendelse, målgrupper, tilstand, afvandingsforhold og rest levetid mm.

Asfaltarbejder og fortovsrenovering for 2021 offentliggøres når prioriteringen er afsluttet i løbet af foråret 2021.

Faglig koordinator

Morten Hoff Grønvald