Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Renovering af fortove

Asfaltarbejde og fortovsrenovering

I den kommende tid tilstandsregistrerer Nordfyns Kommune udvalgte vejstrækninger og fortove i kommunen.

Fortove og vejstrækninger prioriteres ud fra bl.a. fremkommelighed, anvendelse, målgrupper, tilstand, afvandingsforhold og rest levetid mm.

Følgende strækninger er prioriteret til renovering.

 

Vejnavn:

By:

Side:

Strækning:

Længde:

Vestergade

Bogense

Mod bibliotek

Vestre Engvej til Adelgade

350

Dyrehaven

Bogense

Begge

Hele stamvejen

270

 

Faglig koordinator

Morten Hoff Grønvald