Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hvordan booker jeg?

Nordfyns kommune benytter Nemplads, hvor du selv kan booke plads til dit barn og få besked om ledige pladser.

Log på nemplads

Book plads i dagtilbud (NemPlads)

Gå til selvbetjening

Du kan booke plads i dagtilbud fra det tidspunkt, dit barn får et dansk cpr. nr.

Nordfyns kommune benytter Nemplads, hvor du selv kan booke plads til dit barn og få besked om ledige pladser.

Du kan booke plads i alle dagtilbud: Dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, SFO-klub og juniorklub.

Dit barn indmeldes automatisk i Før-SFO efter indskrivning i skole.

Ændre eller fortryde en booket plads

Hvis du har brug for at ændre eller fortryde en booket plads, kan det ske med 1 måneds varsel. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, er din booking bindende. Du kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den sidste dag i en måned.

OBS!!
Vær opmærksom på, at du ikke skal udmelde dit barn i den nuværende plads, før du har booket en anden plads, da du ellers kan risikere, at din nuværende plads bliver booket til et andet barn, så står du uden plads til dit barn.

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti omfatter børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Nordfyns Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for børn, der ikke i forvejen har en plads.

Hvis du forsøger at booke en plads mindre end 2 måneder før datoen for dit pasningsbehov, kan du ikke forvente, at få et pasningstilbud til rådighed til den dag, hvor du har et pasningsbehov.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud.

Indmeldelse i dagpleje, vuggestue og børnehave kan ske til den 1. I Før-SFO og SFO-klub kan indmeldelse ske løbende fra dag til dag med betaling fra indmeldelsesdatoen.

Mangler du en dagtilbudsplads i dit bopælsdistrikt, er du velkommen til kontakte pladsanvisningen og høre nærmere om dine muligheder.

Forældre skal selv udmelde deres børn via Nemplads og opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned.

Start i børnehave

Dit barn kan tidligst starte i børnehave, når det er 2 år og 10 måneder. Dvs. den 1. i måneden før dit barn fylder 3 år.

Søskendefordel

Der gives søskendefordel til yngre søskende med samme bopæl. 

Pladsanvisningen
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag til onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 17:00

Fredag

09:00 - 13:00