Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Etablering af passage igennem vejbrønd i Oreafløbet

Nordfyns Kommune har i oktober 2018 gennemført en vandplanindsats i Oreafløbet. Indsatsen var en vejbro med etableret vejbrønd, der grundet et mindre styrt udgjorde en spærring for vandløbets fauna.

Projektet var en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ODE-27) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med projektet var at skabe fri passage for vandløbets flora og fauna og dermed sikre at Oreafløbet kan opnå sin målsætning om god økologisk tilstand.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00