Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Øksenplet ved Nærå Strand

I løbet af sommeren og efteråret 2019 udarbejder Nordfyns Kommune en forundersøgelse af et evt. vådområde ved Øksenplet ud til Nærå Strand.

Projektet er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20 og udføres dermed i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Etableringen af vådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor som udledes til de danske søer, fjorde og kystvande og vådområderne er derfor en vigtig medspiller i beskyttelsen af miljøet.

Formålet med forundersøgelsen er at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for at kunne vurdere vådområdets effekt, samt evt. konsekvenser for de omkringliggende arealer. Projektet bygger på frivillighed fra de berørte lodsejere og sker derfor i samarbejde med disse.

Læs forundersøgelsen her.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00