Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Center for Læring og Trivsel

Velkommen til Center for Læring og Trivsel, CLT, i Nordfyns Kommune

Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives og lærer mest muligt. Dette gør vi i tæt samarbejde med forældre, alle decentrale enheder, samt Børn og Familie-afdelingen.

I Center for Læring og Trivsel arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogisk konsulent og specialpædagog.

CLT kan kontaktes på CLT@nordfynskommune.dk eller direkte til medarbejder. Se telefonlisten i fold ud menuen

Center for Læring og Trivsel

CLT - Center for Læring og Trivsel
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag - Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09.00 - 17:00

Fredag

09:00 - 13:00

Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i Center for Læring og Trivsel

  • Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i Center for Læring og Trivsel

Hvem kan visiteres til specialpædagogisk tilbud?