Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Priser for sommerhuse

I Nordfyns Kommune betaler man for sin renovation efter hvor stor en beholder, man har til restaffald, og om spanden hentes ved boligens skel eller inde på grunden. Genbrugspladsgebyret er baseret på hvilken type bolig, man har.

Renovation ved sommerhuse

Inkluderer nærgenbrugsstationer til pap, papir, glas, metal og plast.
Inkluderer nye beholdere til september.

*stjernemarkeret udfases, så de kan ikke længere bestilles.
400 og 600 liter inkluderer containerleje.

Beholder

Tømning

Pris 2022 skelafhentning

Pris 2022 standplads

*110 liter sæk*

Byttes til 240 L  rumopdelt

Hver uge

240 L spand - hver 14. dag

1.807,00

2.422,00

*140 liter spand

Byttes til 240 L rumopdelt

Hver anden uge

1.807,00

2.422,00

240 liter spand

Opdeles med et lille rum til madaffald

Hver anden uge

1.807,00

2.422,00

400 liter container

Får en 240 L til madaffald 

Hver anden uge

Hver uge

3.205,00

4.632,00

3.686,00

5.372,00

600 liter container

Får en 240 L til madaffald

Hver uge

6.148,00

7.136,00

Siden 2020 har sommerhusene betalt for affaldstømning hele året. Det har hjulpet til at nedbringe mængden af henkastet affald i det rekreative område med adskillige tons.

Genbrugspladsgebyr

Helårshus:

1571,00

Sommerhus:

1163,00

Lejlighed:

1264,00

Værelse uden eget køkken:

  388,00

Krav for at kunne få hentet affald inde på grunden

Opkrævning

Opkrævninger for genbrugspladsgebyr og renovation udsendes 2 gange årligt:

  • Forfaldsdato 1. marts (for perioden 1. januar til 30. juni).
  • Forfaldsdato 1. september (for perioden 1. juli til 31. december).

Da der ikke er tale om betaling af et forbrug der varierer, udsendes der ikke nogen årsopgørelse ved årets slutning.

Opkrævningen udsendes til den der på udsendelsestidspunktet står som ejer i det offentlige ejendomsregister. Betalinger for affaldsordninger skal opkræves hos ejendommens ejer, og vi kan derfor ikke sende opkrævninger til lejere.
Da der er tale om faste beløb, udarbejdes der ikke flytteopgørelser ved ejerskifte. Det er op til køber og sælger at fordele det opkrævede beløb indbyrdes.

Vær opmærksom på, hvor du modtager din opkrævning.

  • Hvis du har tilmeldt betalingen til PBS-betalingsservice sker betaling automatisk. Du modtager ingen opkrævning, men kan se de opkrævede beløb på din betalingsoversigt.
  • Er du ikke tilmeldt automatisk betaling, vil opkrævningen blive sendt til din elektroniske postkasse som du kan se gennem E-boks eller Borger.dk
  • Hvis du er fritaget for at modtage elektronisk post vil opkrævningen komme til dig med almindeligt brev.

Gebyr og renter

Ved for sen betaling påløber der renter, og hvis der udsendes rykker, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 250,- for hver rykker.
Hvis der er spørgsmål om gebyr og renter, kan opkrævningsafdelingen kontaktes på tlf. 64 82 80 49.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

Lukket fra oktober til marts
også ubemandet åbningstid

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage