Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Placering af skraldespand og arbejdsmiljø

Der er mange krav til placeringen af affaldsholdere, først og fremmest ift. arbejdsmiljølovgivningen for renovationsmedarbejdere, særligt mht. adgangsvej og placering af affaldsbeholder. Her kan du få et overblik.

Hvis du skal gøre noget anderledes til næste tømning, afleverer skraldemanden en flyer på din skraldespand eller i din postkasse. Vejen og fortovet er skraldemandens arbejdsplads, og derfor gælder det f.eks. at:

  • Affaldet skal være sorteret korrekt
  • Låget på beholderen skal kunne lukkes, så affaldet ikke falder ud
  • Adgangsvejen til beholderen skal leve op til kravene i skelkataloget (se nedenfor)
  • Kun affald i den godkendte beholder tages med
  • Handtaget skal vende ud mod offentlig vej
  • Beholderen skal være synlig
  • Beholderen skal være fri for sne, og adgangsvejen skal være ryddet
  • Støv og aske skal pakkes i lukkede poser.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt Genbrug og Renovation indenfor kontorets åbningstid .

Forskel på skel- og standplads afhentning

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsens åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10.00-16.00

Lukket

Helligdage:

Se siden 'særligt om genbrugspladserne'

Lukket