Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Indsamling af mad- og restaffald

Spanden til dagrenovation får i 2022 et lille rum til madaffald. Spanden tømmes hver 14. dag - dog hver uge om sommeren. I 2022 er der ugetømning fra 6. juni til og med 2. september.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Du kan vælge mellem flere forskellige beholdere til affaldet. Priserne er beregnet ud fra hvor meget affald der kan bortskaffes med den enkelte type. Du kan finde flere oplysninger om beholdere og priser på siden "Priser for renovation og genbrugspladsgebyr."

Renovationsordningen gælder også hele året for sommerhuse. Se tømningsdage på siden "Tømningskalender."

Madaffald bliver til gødning og energi

Madaffald giver god energi og næring. Madaffaldet køres til et pulpanlæg, hvor plastikposerne sorteres fra, og affaldet bliver til en grødet masse. Derfra laves madaffaldet til biogas, og resterne bliver til gødning.

Der spares ca. 100 g CO2 for hver 1 kg madaffald, vi sorterer.

Der produceres ca. 2.000 tons madaffald om året på Nordfyn.

Restaffald forbrændes og bliver til energi

Den del af dit affald, som er tilbage når alt det genanvendelige er sorteret fra, bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding i Odense.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Der produceres ca. 7.000 tons restaffald fra husstandsindsamlingen på Nordfyn om året. 

Har du ekstra affald? Se dine muligheder

Regulativer for affald i Nordfyns Kommune

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

Lukket fra oktober til marts
også ubemandet åbningstid

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage