Vandstandsmålere skal oplyse og advare

15.09.2020

"Sladrehanke" i form af elektroniske vandstandsmålere bliver et effektivt værktøj, når Nordfyn skal håndtere klimaforandringer. Med den kystnære og det fortrinsvise flade landskab bliver det også en nødvendighed på Nordfyn.

 
 

IVandstandsmålere har længe været en aktiv del af Vej og Parks arbejde med at vedligeholde kommunens vandløb. De har f.eks. været brugt til at måle overløbshændelser på bygninger, vandstand i kystudløb før oprensning og måling af vandstanden i vandløb med fare for overløb.

    I fremtiden bliver vandstandsmålere også et værktøj i kommunens arbejde med tilpasse sig klimaændringerne. Målerne kan bruges til at overvåge om vandstanden er stigende, og dermed om der kan opstå problemer i lavtliggende områder. Der er i dag opstillet vandstandsmålere i de større vandløb i kommunen og en måler ved udløbet i Bogense havn.

 

Åmand Brian Søndergaard-Andersen, Vej og Park, fortæller:

    - Vi har brug for viden om, hvordan vandstanden i vandløbene udvikler sig og dermed også den påvirkning, der er på markarealerne. Foruden oversvømmelse, kan sådanne data også hjælpe os med at vurdere, om gennemstrømningen i vandløbet er tilfredsstillende. Efter en regnbyge, bør vandstanden, inden for rimelig tid, falde igen.

 

Fokus på klimamål

I den kommende Miljø- og Klimapolitik sætter Teknik- og Miljøudvalget fokus på FN's Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Oversvømmelser er noget som Nordfyn kommer til at håndtere og finde løsninger på med den kystnære beliggenhed og et fortrinsvist fladt landskab.

 

Anders Thingholm, udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget siger:

    - Det er helt essentielt at sikre tilfredsstillende miljøforhold og samtidig afledning af vand i vores vandløb; vores flade landskab udfordrer os, men ved at gøre brug af lokale data, håber vi på at kunne lave en endnu bedre håndtering af fremtidens klimaudfordringer'.

    Foruden vandstandsmålere, er der også opsat regnmålere. Det er hensigten at alle data skal stilles til rådighed for alle dem, som ønsker at gøre brug af dem. Det vil blandt andet være relevant for landmænd i forhold til optimering af dyrkningsmetoder. Det kan også blive til gavn for private husejere, der i forbindelse med forsikringsskader, skal kunne dokumentere skybrud på meget lokale steder.

 
Kontaktinformation

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 21153082

Mette Højby, chef for Natur- og Miljø, tlf. 29743384