Budgetaftalen for 2021 på plads i Nordfyns Kommune

18.09.2020

Der er indgået aftale om budgettet for 2021 i Nordfyns Kommune med en samlet kommunalbestyrelse bag. Det gælder partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Pia Longet.

 
 

Det er altså med den bredest mulige opbakning, når forligsparterne skriver under på budgetaftalen. Det sker på et pressemøde i dag på Bogense Rådhus med start kl. 10.00.

    

Budgetaftalen omfatter markante investeringer i kommunens udvikling og et løft til velfærden samt udsatte børn og voksne. Dermed understreger en samlet kommunalbestyrelse, at kernevelfærd og vækst fortsat har høj prioritet i Nordfyns Kommune.

    - Vi bygger videre på den fremgang og vækst, som har kendetegnet udviklingen i Nordfyns Kommune de senere år. Samtidig prioriterer vi kernevelfærden til alle vores borgere. Det gælder de ældre, børnene, de unge og borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed, siger borgmester Morten Andersen, der samtidig glæder sig over, at det igen har været muligt at samle hele kommunalbestyrelsen bag aftalen.

 

Fortsat højt niveau for anlægsinvesteringer og et budget i balance

Der er enighed om et fortsat højt niveau for anlægsinvesteringer.  I perioden fra 2021 til 2024 investeres der 293,2 mio. kr. på anlægsområdet. Investeringerne skal være med til at sikre, at Nordfyns Kommune fortsat at er en attraktiv kommune med fokus på bæredygtig vækst og udvikling. 

    Ambitionen om fortsat at kunne tiltrække nye borgere bliver understøttet af markante investeringer.  Det gælder bl.a. byggemodninger, hvor der afsættes en samlet investeringspulje på 79,5 mio. kr. over en 4-årig periode, investering i et nyt børnehus Adamsminde i Morud til 20 mio. kr. og en ny samlet specialinstitution (det nuværende Tigerhuset i Søndersø og Regnbuen i Bogense) til en samlet investering på 26 mio. kr.

 

Budgettet er samlet i balance over en 4-årig periode, hvor likviditeten samtidig styrkes med 14,7 mio. kr.

 

Løft af velfærden

I budgetaftalen er forligsparterne enige om, at der sker et betydeligt løft af driftsudgifterne, og samlet set stiger serviceudgifterne med 53,8 mio. kr., mens overførselsområdet stiger med 76,9 mio. kr. Samlet set stiger udgifterne med 130,7 mio. kr. i forhold til 2020.

 

Demografi og et økonomisk pres stiller krav til omstilling

Den demografiske udvikling stiller krav om en øget omstilling i velfærden i de kommende år.

Samlet tilføres ældreområdet 17,4 mio. kr. fra 2021, der skal medvirke til at understøtte fortsat tryghed og værdighed inden for området.

    Fremover bliver der færre hænder til at løfte de kommunale velfærdsopgaver - og dermed udsigt til rekrutteringsudfordringer på de større velfærdsområder, hvor der forventes flere ældre. Samtidig vil der blive færre børn i den skolepligtige alder, mens der forventes en mindre stigning i de 0-5 årige i de kommende år.

    Nordfyns Kommune er i lighed med en række andre kommuner under pres på grund af den demografiske udvikling. Det stiller krav om at imødekomme velfærdsomstillingen i de kommende år. Yderligere forventes et øget pres i relation til flere sårbare børn og voksne, ligesom der ses et stigende behov for at flere er med i det arbejdende fællesskab. Endelig er der et øget fokus på udviklingen mellem land og by. Derfor har denne budgetaftale fokus på de indsatser, der imødegår nogle af de store velfærdsudfordringer med fokus på kernevelfærden og vækst.

 

Investeringer og økonomisk råderum

Ambitiøse investeringer, fortsat vækst og omstilling i velfærden kræver, at der frigøres et økonomisk råderum. For at fastholde den økonomiske ansvarlighed, er der behov for omstillinger og effektiviseringer i driften.

    Forligsparterne er enige om, at efterleve den politiske retning, der er fastlagt i den økonomiske politik med et overskud på den ordinære drift på 95,9 mio. kr. for at sikre fortsat gode rammer for velfærden og væksten, men også med en nødvendig tilpasning og omstilling af driftsudgifterne.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen (V), 40 40 24 47
Kim Johansen (A), 30 57 70 94
Mogens Christensen (V), 40 16 41 96
Anne Lise Sievers (F), 61 35 57 85
Jane Yndgård (O), 22 72 26 98
Anders Thingholm (C), 21 15 30 82 / 24 82 89 12

Pia Longet (løsgænger), 51 88 14 49