Nordfyn: Nye udstykninger skal dække massiv efterspørgsel

05.10.2020

Nordfyns Kommune oplever det største boom i salget af byggegrunde i mere end 10 år. Især børnefamilier bliver tiltrukket af kommunens indbydende natur, den varierede kyst og billige grundpriser. For at imødekomme den store efterspørgsel udbyder kommunen flere byggegrunde.

 

Brandingkampagnen Fri.Luft.Liv er med til at synliggøre Nordfyns Kommunes kvaliteter som friluftskommune for at få endnu flere børnefamilier til at bosætte sig i kommunen. Tallene viser, at strategien er godt i gang med at lykkes.

 

Tallene taler deres tydelige sprog. I Nordfyns Kommune er der foreløbigt solgt 35 grunde til overtagelse i 2020, og 25 grunde er solgt til overtagelse først i det nye år. Dertil kan lægges reservationer på 15 grunde, der forventes at resultere i salg - og hvis ikke, så melder der sig løbende nye interesserede købere.

    Den store interesse for at sikre sig et stykke af den nordfynske muld skyldes ifølge borgmester Morten Andersen flere ting.

    -  Det er lykkedes os at vise Nordfyn frem som et attraktivt område at bosætte sig i, både hvad gælder natur, pasnings- og indkøbsmuligheder, gode skoler og selvfølgelig også nogle grunde, der er attraktive rent prismæssigt. Samtidig betyder den korte afstand til Odense også meget, siger borgmester Morten Andersen.

    Fra de mest populære bosætningsområder i Otterup, Morud og Søndersø er der cirka 15 minutters kørsel ind til Odense og gode forbindelser med kollektiv trafik.

 

Grundsalgsmedarbejder Viktoriya Zelenyak er dagligt i kontakt med interesserede, der vil købe eller reservere en grund i Nordfyns Kommune.

    - Mange af vores købere er førstegangskøbere. Det især unge mennesker, der er færdiguddannede og gerne vil etablere sig på Nordfyn. De fleste kommer fra vores nabokommune Odense, men der er også del af vores egne borgere, som skifter adresse inden for kommunens grænser, fortæller hun.

 

Seks nye byggegrunde i udbud og flere er på vej

Kommunalbestyrelsen besluttede så sent som i august måned at udstykke yderligere seks grunde på Åbakkevænget i Morud for at imødekomme den store interesse. Dermed er der nu i alt 50 grunde, hvoraf de 24 allerede er solgt og seks er reserveret. Borgmester Morten Andersen siger:

    - Byggemodningen er gået fuldstændig planmæssigt, og det vil frem for alt sige hurtigt. Vi havde første spadestik i juni måned, og køberne forventes at kunne overtage grundene først i det nye år. Vi har gode erfaringer med at gennemføre udbud af grundene sideløbende med, at vi byggemodner. Dermed undgår vi unødvendig ventetid, og kan tilfredsstille nogle utålmodige købere.
 

Læs udbuddet af de 6 nye byggegrunde Nordfyns Kommunes hjemmeside

 

I budgettet for 2021 og overslagsårene er der afsat cirka 15 mio. kr. til yderligere to udstykninger på hhv. Pilegårdsvænget i Søndersø og Stenløkkevej i Otterup. Forligsparterne har afsat en samlet investeringspulje på 79,5 mio. kr. til jordkøb over de næste fire år.

    - Vil skal ikke lande i en situation, hvor vi ikke har ledige byggegrunde at sælge, når nu efterspørgslen er der. Vi arbejder efter en målsætning om at skulle runde 30.000 indbyggere inden for en overskuelig årrække, og et vedvarende grundsalg er en væsentlig brik i den målsætning, siger Morten Andersen.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47

Grundsalgsmedarbejder Viktoriya Zelenyak, mobil 20 51 77 05