Nordfyns Kommune er klar til at lave klimaplan efter internationale standarder

19.11.2020

Nordfyns Kommune er blandt de 46 kommuner, der er valgt som deltager i projektet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Dermed sætter Nordfyns Kommune turbo på klimaindsatsen og skal udvikle en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen.

 
 

De 46 kommuner har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Her skal de 46 kommuner arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Dermed er de danske kommuner med til at skrive decideret klimahistorie.

 

Kommunalbestyrelsen skal bekræfte kommunens deltagelse i projektet på et møde den 26. november, hvilket den også forventes at gøre. Borgmester Morten Andersen siger.

    - På Nordfyn har vi rigtig meget dejlig natur, og den skal vi passe på. Vi har vedtaget en brandingstrategi under titlen Fri.Luft.Liv, hvor vi peger på naturen og det aktive friluftslivet som en del af den nordfynske kernefortælling. En ambitiøs klimaplan ligger i naturlig forlængelse af de skridt, vi allerede har taget.

 

Formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm er stolt over at være med på den forreste bølge af klimaindsatsen.

    - På det helt lokale plan har vi arbejdet på at fremme den grønne udvikling. Det er små som store initiativer, som alle trækker i den rigtige retning. Vi står på rigtig godt fundament, og med vores deltagelse i det her initiativ sætter vi en meget høj ambition for hele kommunen som geografisk område. Det glæder jeg mig utroligt meget til at samarbejde med vores borgere, virksomheder og foreninger om at gøre til virkelighed, siger udvalgsformand Anders Thingholm.

 

Parterne bag - foreningen Realdania, KL og landets fem regioner - kunne i september løfte sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Her inviterede de samtlige af landets kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder.

 

Vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner

 

De 46 kommuner skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer - en i hver region. Her vil faglige medarbejdere fra KL's Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring til de nye kommuner i DK2020 og dermed understøtte deres arbejde med at udvikle klimaplaner.

 

Klimaplaner skal pege på konkrete tiltag

 

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, tlf. 40 40 24 47

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, tlf. 2115 3082
Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Henrik Boesen, tlf. 40 76 43 64