Nordfyns Kommunes er godt på vej til at opfylde krav i ny national affaldsaftale

18.06.2020

Regeringens nye aftale på affaldsområdet falder i helt tråd med Nordfyns Kommune affaldsstrategi. Kommunen er allerede godt på vej til at indfri elementerne i aftalen og dermed fremtidens krav til affaldssortering.

 
 

Det netop offentliggjorte aftale bliver vel modtaget i Nordfyns Kommune. Jf. aftalen er fremtidens krav til affaldssortering hele 10 affaldsfraktioner. I Nordfyns Kommune indsamler man allerede seks fraktioner fra husstandene - rest, glas, metal, pap, papir og plast. Dermed er kommunen godt på vej til at nå målet.

 

Den syvende fraktion, bioaffald, forventes at kunne indsamles fra efteråret 2022 - og reelt opereres der delvis i dag en ottende fraktion - miljøfarligt affald - da det er muligt at aflevere brugte batterier på låget af affaldsbeholderne.

Anders Thingholm, Formand for Teknik- og Miljøudvalget siger:

    - Den nye affaldsaftale viser, at vi har ramt plet med vores affaldsstrategi. Jeg er glad for, at de seneste års model med tre affaldsbeholdere og en sæk til plast ved husstanden, med hver sin affaldsfraktion, kan køre videre. Vi er rigtig godt med og mangler kun at kunne håndtere de fremtidige affaldsfraktioner som mælkekartoner og tekstiler. Og så skal vi lige have gentænkt ordningen for miljøfarligt affald.  

Kildesortering har været en af grundstenene i den nordfynske affaldsstrategi, siden den første beholder til genanvendelse - pap/papir - blev indført i 2016. I dag blandes pap og papir i samme spand, men sorteres efterfølgende på sorteringsanlæg på Bogense Genbrugsplads. Fremgangsmåden sikrer en høj kvalitet til den videre forarbejdning.

 

Sommerhuse også med
I Nordfyns Kommune er der 3.100 sommerhuse, og flere er på vej. Beboerne i de mange sommerhuse producerer store mængder affald. Selv om belægningen er størst i sommerperioden, er tendensen, at der er overnatninger i sommerhusområderne hele året rundt. Derfor vil nærgenbrugspladserne i sommerhusområderne blive opdateret med flere fraktioner, og flere stationer vil komme til i løbet af 2020.

    - Netop sommerhusområderne er vigtige at få med, da mange resurser ellers vil gå til forbrænding. Med opdateringen af nærgenbrugsstationerne sikrer vi, at affaldsaftalens krav om husstandsnært kildesortering af affald opfyldes. Så også her er vi rigtig godt på vej', siger Anders Thingholm.

 

Fremtidens fraktioner
Fremtiden vil vise, hvordan det kommer til at gå med at implementere de resterende affaldsfraktioner - farligt affald, kartoner og tekstiler.

    - I Nordfyns Kommune vil vi fortsat arbejde for at være helt med fremme i forhold til den nationale strategi. Nogle af de vigtigste krav er, at det skal fortsat være nemt for brugerne og uden alt for store omkostninger, siger Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82

Chef for Natur og Miljø Mette Højby, mobil 29 74 33 84