Nordfyns Kommune klarer sig flot i Skolernes Trafiktest

10.06.2020

Nordfyns Kommune har ganske godt fat i børn og unge, når det gælder om at gøre dem mere sikre i trafikken. Det viser årets udgave af Skolernes Trafiktest, som Rådet for Sikker Trafik står bag.

 
 

Med 70 ud af 100 mulige point placerer Nordfyns Kommune sig som den næstbedste kommune på Fyn, kun overgået af Odense Kommune. Det er en placering, der vækker glæde hos formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

    - Det er dejligt at se, at de kræfter, vi lægger i at gøre børn og unge mere sikre i trafikken, giver pote. Arbejdet med at skole fremtidens trafikanter begynder tidligt i vores skoler. Undervisningen i færdselslære er et væsentligt bidrag til at skabe selvhjulpne trafikanter, der færdes sikkert i trafikken, siger Anders Thingholm.

 

Investerer i trafiksikkerhed

Nordfyns Kommune har de seneste år investeret betydelige midler i at udbygge stinettet, herunder cykelstierne. Det betyder også en del for de bløde trafikanters trafiksikkerhed.

    - Der er tale om store investeringer, der skal gøre skolevejen sikker, og i det hele taget understøtte, at børn og unge cykler eller går til skole, og ikke bare bliver kørt af forældrene. Vi ønsker børn og unge, der hele tiden bygger oven på deres færdigheder og udvikler sig til fremtidens gode trafikanter, siger Anders Thingholm.

 

Corona har brudt den vante rutine

Under coronakrisen har den for mange elevers vedkommende stået på digital hjemmeundervisning. Derfor er mange kommet lidt ud af træning med egentransporten.

    - Det har vi haft stor fokus på, og det er min vurdering, at de hurtigt får genopfrisket de vante rutiner, siger Anders Thingholm.

 

I et forsøg på at italesætte trafiksikkerhed som et vigtigt tema, har man i Nordfyns Kommune udpeget den 3. uge i april, til den uge, hvor alle kommunens skoler i fællesskab opfordres til at sætte særligt fokus på emnet.

 

Formålet med testen

 

Kommunernes Trafiktest tager temperaturen på kommunernes arbejde med børn og unges trafiksikkerhed. Testen måler blandt andet på:

  • Trafikundervisning for udskoling, mellemtrin og indskoling
  • Lokalt samarbejde mellem skoler, politi og kommunens forvaltninger
  • Indsatser for at understøtte skolernes trafikpolitikker

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82