Nordfyn: Puljermidler til lokale initiativer er fordelt

19.06.2020

Borgerne i Nordfyns Kommune kan godt begynde at glæde sig. Kommunen har netop uddelt puljemidler til lokale initiativer for godt 2 mio. kr. Der er penge til både et padeltennis-anlæg, en stort kor-event og til etablering af en sauna ved Klintebjerg Havn. 

 
 

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har netop uddelt puljemidler for kommunens tre puljer - Anlægspuljen, Kultur- og Aktivitetspuljen og Puljen til lokale initiativer. Der kom 28 ansøgninger ind til puljerne, og der er i alt afsat 3.993.000 kroner til fordeling i puljerne.

 

Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm siger:

- Det er livsbekræftende at se alle de spændende ideer og projekter, der spirer på Nordfyn - og som lander på udvalgets bord som ansøgninger om puljemidler. Det gør et stort indtryk, når borgere og andre aktører vil noget med Nordfyn og gerne vil gøre en ekstra indsats for, at steder udvikles og forbedres - og nyt kommer til. Det giver muligheden for et spændende og aktivt fritidsliv - og er med til at gøre vores kommune attraktiv, både for vores nuværende borgere og de, der banker på som nye borgere.

 

En bred palette af aktiviteter og projekter er tilgodeset.

Puljernes midler rækker langt. Blandt andet bliver der plads til at støtte Otterupløbet og til en ny stor kor-event, som kommer til at finde sted i efteråret. Børn, unge og andre interesserede får mulighed for at opleve projektet "Nordfyns Skulpturer Taler" - et projekt, hvor en skuespiller giver liv og stemme til skulpturerne ved nogle af de nordfynske skoler. Den nye sportsgren padeltennis bliver der nu også mulighed for at dyrke i Nordfyns Kommune i kraft af et nyt anlæg ved Søndersøhallerne. Der bliver nye rekreative muligheder, når kirkestien fra Skovby til Kærby bliver forbedret, og Veflinge Bytorv forskønnes med vægmaleri og kompasrose i granit. Efter en svømmetur ved Klintebjerg Havn bliver det i fremtiden muligt at nyde saunaens varme, når der etableres en sauna i et af de nye fiskerhuse ved havnen.

 

Der er enkelte projekter det ikke har været muligt at give tilskud til i denne omgang, da de ikke ligger inden for rammerne af det, der kan gives støtte jf. puljernes retningslinjer. Det gælder blandt andet renovering af kommandobunker ved Besættelsesmuseum Fyn, idet projektet først forventes gennemført til næste år. Der kan søges til projektet igen til næste år, hvor det så vil falde inden for puljens retningslinjer.

 

Du kan stadig søge puljemidler

Hvis du også går rundt med en idé til et projekt, så kan du stadig nå at søge puljemidler. Grundet corona-situationen har Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at det skal være muligt at søge puljerne løbende igennem hele 2020. Der er i alt cirka 4 mio. kr. i alt i puljerne, så der er fortsat plads til, at flere projekter kan få støtte vias midlerne.

    - Dermed håber vi, at der lander endnu flere gode og spændende projekter til behandling i udvalget til gavn for borgerne i Nordfyns Kommune. Det er bare at lade fantasien få frit spil og sende en ansøgning, siger udvalgsformand Mette Landtved-Holm.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27
Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83