Nordfyn: Ny app til landsbyfolket

19.06.2020

App'en MINLANDSBY giver lokalområderne på Nordfyn mulighed for at synliggøre sig, dele nyheder, koordinere events og fortælle om, hvilke foreninger, der er i området.

 
 

Hvordan danner du dig et overblik over, hvad der er af arrangementer og seværdigheder i dit område? Er der en sportsforening i dit lokalområde, der passer til dig eller dine børn? Holdes der fastelavnsfest i byen, og hvor finder du info om det? Hvad mon der sker i nabobyen? Hvordan sikrer vi os, at der ikke ligger to ens arrangementer lige oveni hinanden? Kan vi få en fælles kalender? Kort sagt: Hvad sker der i dit lokalområde?

 

Alle disse ting og mere til kan app'en MINLANDSBY hjælpe landsbyerne med at holde styr på - og så giver den også landsbyerne mulighed for at synliggøre alle deres kvaliteter og aktiviteter for interesserede.

 

Både et værktøj for landsbyer, landdistrikter og kommune

I begyndelsen af 2020 besluttede Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget at købe adgang til, at alle kommunens lokalområder, både i byerne og i landdistrikterne, kunne lægge indhold om deres område i app'en. Arbejdet er nu i fuld gang, og det forventes, at app'en lanceres bredt i løbet af efteråret.

    Nordfyns Kommune får også adgang til såkaldte "kommune-logins", så de kommunale afdelinger kan lægge nyheder ind på lige fod med de lokale brugere af app'en. Det kan dreje sig om borgermøder, serviceoplysninger mm, som på den måde kommer ud på så mange platforme som muligt.

 

Forsinket på grund af Covid-19

Coronavirussen blev en midlertidig stopklods for de ellers planlagte workshops i foråret, men det betyder ikke, at der blev sat en stopper for arbejdet med at få lokalråd til at oprette profiler. MINLANDSBY har holdt syv onlinemøder hen over foråret, hvor interesserede lokalsamfund har kunnet deltage og blive klogere på, hvordan app'en kan bruges.

    Arbejdsgruppen, som består af Landdistriktsrådet, MINLANDSBY og Nordfyns Kommune, er ved at planlægge en workshop i slutningen af august måned, hvor interesserede, der ikke har været til onlinemøde, eller som måske gerne vil have genopfrisket kendskabet til brugen af app'en, kan komme og få undervisning og inspiration. Workshoppen arrangeres i samarbejde med Frivilligcenter Nordfyn.

    - Det er en fornøjelse at se, hvordan Landdistriktsrådet, lokalrådene, Frivilligcentret og flere andre lokale aktører arbejder sammen for at få så mange som muligt til at bruge MINLANDSBYt", siger Mette Landtved-Holm, formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune. 

    Det er lokalområderne selv, der har efterspurgt MINLANDSBY. App'en blev nævnt som bud på et virkelig nyttigt redskab til lokalsamfundene på samtlige seks dialogmøder, som Nordfyns Kommune i samarbejde med Landdistriktsrådet holdt i forsommeren sidste år.

 

Mette Landved-Holm siger:

    - Sammen med Landdistriktsrådet har udvalget lyttet og vurderet, at her var der en mulighed for at få løst mange af de udfordringer, vi har arbejdet med i forhold til blandt andet lokal udvikling og bæredygtighed: Koordinering af aktiviteter, øget synlighed, en måde at præsentere det samlede lokale Nordfyn for både borgere, potentielle borgere og turister og meget andet. Succesen er selvfølgelig helt afhængig af, at vi får så mange som muligt til at bruge MINLANDSBY.

    Udvalgsformanden opfordrer derfor alle lokalråd, foreninger og borgere til at tage app'en til sig som et redskab til at skabe sammenhæng og synlighed på tværs. Den endelige dato for workshoppen vil blive meldt ud i starten af august.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27
Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83