Nordfyns Kommune: Det er Nordfyns Vandværks ansvar at finde løsningerne

22.01.2020

Der er ingen akut sundhedsfare ved at drikke vandet fra Nordfyns Vandværk, men når det gælder om at finde løsningerne på problemerne med vandkvaliteten, så peger pilen entydigt på vandværket. Derfor opfordrer Nordfyns Kommune vandværkets bestyrelse til at handle. Hvis tidsplanen skrider, må kommunen overveje de videre skridt.

 
 

Det melder Nordfyns Kommune nu ud efter, at flere borgere har henvendt sig til kommunen i forbindelse med Nordfyns Vandværks omdiskuterede handleplan. Teknik- og Miljøudvalget behandlede handleplanen på mødet den 15. januar 2020.

    - Principielt er det forbrugerdemokratiet, der leder vandværket i et alment privat vandværk og vælger en bestyrelse til at styre den daglige drift. Det er som udgangspunkt et sundt princip, at demokratiet regulerer forbrugernes forventninger til investeringerne og de løsninger, en bestyrelse skal arbejde videre med, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

 

Ikke desto mindre forstår Anders Thingholm forbrugernes frustration over, at det ikke, som der var lagt op til i den oprindelige handleplan, er lykkedes at få styr på problemerne med vandkvaliteten allerede i det forgangne år.

 

Den nye handleplan, som Teknik- og Miljøudvalget nu delvist har godkendt, arbejder med en tidshorisont helt frem til dispensationsperiodens udløb i juni 2022. Netop derfor har udvalget understreget, at Nordfyns Vandværk skal afsøge alternative muligheder for kildefelter.

    - Nordfyns Vandværk har en vigtig opgave med at afdække alternativerne, og det mener jeg, at vandværket burde have taget hånd om langt tidligere, ikke mindst af hensyn til sine forbrugere. Det er en opgave, som allerede var beskrevet i den tidligere handleplan, og derfor burde det være på plads for længe siden, siger Anders Thingholm.

 

Ingen akut sundhedsrisiko

Som nævnt ligger opgaven med at finde de konkrete løsninger på vandværkets banehalvdel. Derimod har kommunen opgaven med at sikre, at loven og vandforsyningsplanen bliver overholdt, og gribe ind, hvis ikke det er tilfældet. Administrationen har efter rådføring ved Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer sundhedsrisikoen, givet dispensationen frem til juni 2022, da der ikke er tale om en akut sundhedsrisiko.

 

Netop i den givne situation kan det give god mening at give en dispensation for en periode for at give tid og rum til en tilbundsgående analyse og afdækning af løsningsmuligheder. Forkerte beslutninger kan være en bekostelig affære på sigt. I værste fald løser initiativerne slet ikke den samlede problemstilling for et vandværk i opgaven med både at sikre rent drikkevand og en sikker forsyning. Ifølge Anders Thingholm er det noget, der tager tid, og hovsaløsninger er ikke vejen.

    - Vi har i udvalget bedt administrationen følge sagen meget tæt og give udvalget en løbende status. Det afgørende er, at vandværket nu kommer i omdrejninger, og at problemet bliver løst inden dispensationsperioden udløber. Fornemmer vi, at tidsplanen skrider, må vi se på de videre skridt i sagen. Det er snart tre år siden, problemet blev konstateret, og bestyrelsen har haft rigelig tid til at handle, siger udvalgsformanden.

 

Supplerende oplysninger

For mere detaljerede oplysninger om sagen henvises til: 

 

 

 
Kontaktinformation

Teknik- og Miljøudvalgsformand Anders Thingholm: mobil 21 15 30 82
Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Henrik Boesen: mobil 40 76 43 64