Nordfyns Kommune CO2-kompenserer brændstofforbruget

20.01.2020

I jagten på mindre lokal luftforurening og en grønnere drift udskifter Nordfyns Kommune nu diesel med CO2-kompenseret GTL-brændstof. Dermed bliver Nordfyns Kommune den første kommune, der kompenserer udledningen fra sit forbrug af GTL-brændstof på køretøjer og materiel i Vej og Park.

 
 

På Nordfyn betyder det, at køretøjer og maskiner i Vej og Park nu udskifter diesel med CO2-kompenseret GTL-brændstof. I alt ca. 100.000 liter brændstof årligt, som bliver brugt af afdelingens 18 dieselbiler, minitraktorer, generatorer og plæneklippere. Også GTL-brændstof, der bliver solgt i Bogense Havn og Marina, er fremover kompenseret. Formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm forklarer, at skiftet til CO2-kompenseret GTL-brændstof er et af flere skridt på vejen mod at blive en grønnere kommune.

 

"Ved at CO2-kompensere vores brændstofforbrug gør vi noget aktivt her og nu i forhold til den CO2-udledning, vores dieselmaskiner har. Samtidig betyder skiftet til GTL-brændstof fra almindelig diesel, at vi nedbringer lokalforureningen fra dieselmaskinerne i Vej og Park til glæde for medarbejdere og naboer. Det ser jeg som en fordel hele vejen rundt. Som kommune arbejder vi målrettet på alle måder for at reducere klimaaftrykket fra vores køretøjer og maskiner. Men det skal være teknologisk og økonomisk realistisk, og vi skal naturligvis stadig kunne udføre vores serviceopgaver," siger Anders Thingholm.

 

Nordfyns Kommune har netop ordret 20 hybridbiler til hjemmeplejen, og to mindre el-ladbiler er netop nu ved at blive klargjort til Vej og Park. Vi har siden 2018 kompenseret CO2-udledningen på Kommunes naturgas- og elforbrug via certifikater på hhv. biogas samt Fynsk vindmøllestrøm. Men det er en ny mulighed, at brændstof nu også kan kompenseres, forklarer Anette Tolderlund, energikonsulent i Nordfyns Kommune.

 

"Der er en mindre merudgift til GTL Fuel ift. diesel, men det giver os mulighed for at hjælpe klimaet via skovplantning og -bevaring. Vi arbejder allerede med at reducere energiforbruget, så det nye tiltag kommer oven i alt det andet, vi gør. Som kommune er vi optaget af, at vores merinvestering her også omfatter flere af FN's verdensmål og ikke alene klimaet. Det at bevare og plante skov i så stor skala, som disse projekter bidrager til, har også positive effekter for mennesker og dyreliv," slutter Anders Tingholm.

 

Om GTL brændstof

GTL står for Gas-To-Liquids og er et nyt og renere brændstof, lavet på naturgas, som nu sælges i Danmark. Sammenlignet med almindelig diesel brænder GTL renere og afhængigt af motortype kan GTL reducere partikeludledningen fra dieselmotorer med op til 38% sammenlignet med diesel. Det kræver ingen justering af maskineri eller motor at anvende GTL.

 

 
Kontaktinformation

Anders Thingholm, formand for TMU, Nordfyns Kommune, 2115 3082, anthi@nordfynskommune.dk

Anette Tolderlund, energikonsulent i Nordfyns Kommune, 2496 15 22, at@nordfynskommune.dk