Ny forening skal udbrede den nordfynske kulturarv

06.02.2020

Nordfyns Kommune: Ny forening med erfarne kræfter er klar til at slå et ekstra slag for den nordfynske kulturarv.

 

Foto: Colourbox

 

I godt et år har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune arbejdet på en model for, hvordan en samlet organisation for de nordfynske museer og lokalhistoriske arkiver kan se ud - en paraplyforening, der skal give ny næring til det tværgående samarbejde mellem museer og arkiver i kommunen. Målet er klart: På sigt skal det føre til, at den nordfynske kulturarv bliver tegnet endnu skarpere over for både borgere og turister.

 

Arbejdet er nu så langt, at foreningen er stiftet, og der er valgt både bestyrelse og formand. Foreningen bærer navnet Nordfynske Arkiver og Museer, og som formand er valgt Jens P. Sørvin, der blandt andet er kendt som leder af Besættelsesmuseet i Beldringe. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leo Mogens Jensen (Nordfyns Museum i Bogense), Niels Henrik Nielsen (Otterup Museum), Inge Lise Nielsen (Lokalarkivet i Otterup), Per Lunde Hansen (Lokalarkivet i Søndersø) Mette Landtved Holm (Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget (V)), Anette Lykke Jensen (Næstformand i Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget (S)) og Åse Nielsen (Plan og Kulturchef).

 

Anders Myrtue er ansat som kulturarvskoordinator

Også i 2020 har kommunalbestyrelsen afsat midler til kulturarvsområdet, blandt andet til at ansætte en kulturarvskoordinator. Til jobbet har Nordfyns Kommune ansat den erfarne historiker Anders Myrtue, der i en årrække har været museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Han har et indgående kendskab til den nordfynske kulturarv - en viden, som foreningen vil kunne høste stort udbytte af.

 

Formand Jens P. Sørvin er glad for, at det er lykkedes at få sammensat en stærk bestyrelse til at stå i spidsen for arbejdet med at højne samarbejdet og formidlingen på området.
    - Det er vigtigt, at de mindre museer og arkiver har en fælles ramme, så vi i langt højere grad kan arbejde sammen på tværs og afprøve nye former for samarbejde. Det har vi fået i den nye paraplyforening, hvor vi kan koordinere, udveksle idéer og inspirere hinanden. Det er også et kæmpe scoop, at det er lykkes at tiltrække en så kompetent profil som Anders Myrtue. Han er den helt rigtige til jobbet, og han skal fra starten være med til at kvalificere de strategier, vi skal arbejde ud fra, siger Jens P. Sørvin.

 

Frivillige har fortsat en vigtig rolle

Mette Landtved Holm, formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget, hæfter sig især ved de frivillige, som også fremover vil være en vigtig del af kulturarvsformidlingen.

    - De frivillige, som er tilknyttet vores museer og arkiver, yder allerede i dag en kæmpe indsats. Det arbejde har foreningen en vigtig opgave i at videreføre og understøtte. De frivillige er og bliver et vigtigt ben i vores arbejde med at styrke den nordfynske kulturarv - og med en stærk fællesorganisation i ryggen kan resultatet kun blive godt. Det glæder jeg mig meget til at følge og være en aktiv del af som bestyrelsesmedlem, siger udvalgsformand Mette Landtved Holm.

 
Kontaktinformation

Formand for Nordfynske Arkiver og Museer Jens P. Sørvin mobil 26 37 60 44

Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved Holm, mobil 61 19 15 27

Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83