Nordfyns Kommune gør klar til at genoptage grundlovsceremonier - uden håndtryk

16.04.2020

Nordfyns Kommune er klar til at se på, hvordan kommunen kan genoptage grundlovsceremonier. Det sker efter dagens udmelding fra regeringen om, at den midlertidigt ønsker at suspendere kravet om håndtryk ved ceremonien.

 
 

Da borgmester Morten Andersen den 10. marts, på selve dagen, valgte at aflyse den første grundlovsceremoni i kommunens historie, skete det efter moden overvejelse. De seks borgere, som var inviteret til at deltage i ceremonien, så meget frem til ceremonien og havde gjort en festdag ud af det.

 

Borgmester Morten Andersen siger:

- Borgerne havde alle som én arbejdet hen i mod den dag, og flere af dem havde inviteret deres nærmeste familie med. Håret var sat, og alle var klar. Derfor var det ikke en let beslutning at aflyse. Men så meget desto større er glæden ved, at der efter alt at dømme snart kan åbnes op igen. Personligt synes jeg, at et håndtryk havde været en rigtig god afrunding på ceremonien, men når det nu ikke er en mulighed, synes jeg, at det her er et godt alternativ.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver styrende

Nordfyns Kommune går straks i gang med at se på, hvordan ceremonien konkret kan gennemføres, så der er styr på alle sundhedsmæssige anbefalinger. Det gælder ikke mindst begrænsningen med hensyn til forsamlinger, der i øjeblikket ikke må overstige 10 personer. Som nævnt var der tilmeldt seks personer til den aflyste grundlovsceremoni i marts måned og derudover 17 gæster.

 

- Min prioritet er der at komme i gang så hurtigt som muligt, hvilket jeg også lovede, da jeg aflyste ceremonien. Derfor vil jeg helst ikke lægge mig fast på en bestemt form på forhånd. Jeg kan garantere, at vi kommer til at holde os på den sikre side af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg har som det første bedt administrationen se på en løsning, og så tager vi den derfra, siger Morten Andersen.

 

Igangsætningen af de håndtryksløse grundlovsceremonier afhænger dog også af, hvor hurtigt forslaget om midlertidigt at se bort fra håndtrykkene kan behandles i folketinget, og ikke mindst om der er flertal for forslaget.

 

Det vil være de sundhedsmæssige krav, der er gældende på afholdelsestidspunktet, der afgør formen på grundlovsceremonierne.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47