Nordfyn: Nytænkning skal vise nye veje for anbragte unges overgang til eget hjem

30.04.2020

Sammen med fire andre kommuner i landet er Nordfyns Kommune valgt som samarbejdspartner i initiativet 'Min vej hjem'. Projektet foregår i samarbejde med Dansk Design Center og Bikubenfonden.

 
 

I de kommende 10 måneder skal Rudersdal, Holstebro, Aarhus, Horsens og Nordfyns kommuner udfordre, udvikle og nytænke indsatsen for anbragte unge, blandt andet ved at inddrage de unge selv. Forløbet skal bidrage til at sikre, at de unge får den støtte, de har brug for i overgangen til voksenlivet - særligt med fokus på relationer og netværk.

 

Behov for nytænkning

Udfordringen er til at få øje på, når det gælder en god og tryg overgang fra en tilværelse som anbragt til eget liv i eget hjem. Til trods for at Danmark årligt bruger omkring 14 mia. kr. på anbragte børn og unge, mister alt for mange fodfæste, når de fylder 18 år og anbringelsen for manges vedkommende ophører. Mere end hver tredje ung i hjemløshed er således tidligere anbragt og færre end hver fjerde har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen.

 

Direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen, siger: "Regeringen har bebudet et løft af hele indsatsen for børn og unge i anbringelse. Det er et tiltrængt fokus, som vi gerne vil bidrage til. Fem kommuner har meldt sig på banen med store ambitioner på vegne af de unge og en visionær tilgang til at gå nye veje. Vi ved, at udvikling og nytænkning kræver ressourcer og stiller derfor en faciliteret proces til rådighed - en konstruktiv forstyrrelse, der skal skabe en mærkbar forskel for de unge. En væsentlig del af initiativet er at skabe nye løsninger sammen med civilsamfundet lokalt og de unge selv. Ambitionen er at skabe rammer for, at kommunerne med deres nuværende ressourcer kan være med til at arbejde på nye måder på tværs af sektorer og fagfællesskaber."

 

Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune, siger: "I alt det vi gør som kommune, vil vi gerne sikre, at unge får en god overgang til voksentilværelsen. De skal tage en uddannelse eller være i job. Det er i høj grad adgangsbilletten til en god og meningsfuld voksentilværelse. Når vi samtidig kan se, at der er en overrepræsentation af tidligere anbragte i gruppen af unge, der ikke får en uddannelse eller kommer i job, så er vi selvfølgelig meget interesseret i at få det mønster brudt."

 

Formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Anja Lund, siger: "De unge skal være del af varige, meningsfulde og sunde fællesskaber, fordi det er en del af det at føle sig værdifuld og dermed en motiverende faktor i forhold til selv at være en aktiv del af samfundslivet. Den del vil vi gerne udvikle, og det er derfor vi er gået ind i "Min vej hjem". Vi har høje forventninger til projektet."

Unge er med på alle beslutningsniveauer.


Samarbejdet om 'Min vej hjem' begynder nu. I forløbene skal kommunerne bl.a. udforske fremtidens socialområde, udføre feltarbejde blandt de anbragte unge og ved hjælp af designmetoder udvikle og teste nye løsninger. Grundet coronakrisen vil innovationsprocessen starte op på en virtuel platform. Gennem hele forløbet vil de unge selv sidde med i projektets styregruppe og desuden deltage aktivt i de lokale udviklingsforløb.Dansk Design Center er tovholder på udviklingsforløbene.


"Til trods for både investeringer og gode intentioner, formår vi lige nu ikke i Danmark at tage tilstrækkeligt hånd om de ofte sårbare unge, der kommer ud af anbringelse, når de fylder 18 og nærmest 'dumper' ned i samfundet. Det er ikke godt nok. Ved hjælp af designmetoder kan vi dels lære hvordan systemet fejler nu, dels høste nye indsigter i, hvordan de unge selv såvel som kommuner og civile aktører kan bidrage til at skabe en ny og tryg overgang til voksenlivet for de unge," siger Christian Bason, adm.dir. i Dansk Design Center.

 

Fakta om 'Min vej hjem'

'Min vej hjem' sættes i gang på baggrund af undersøgelsen 'Ung mellem anbringelse og eget hjem', som Bikubenfonden står bag sammen med Socialt Udviklingscenter SUS. I rapporten peger tidligere anbragte unge på, at manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte er nogle af de barrierer, der gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på.

 

Rudersdal, Holstebro, Aarhus Horsens og Nordfyns kommuner er gået sammen med Bikubenfonden og Dansk Design Center om et ambitiøst initiativ, der skal bidrage til sikre, at alle unge har den støtte de har brug for i overgangen til eget hjem - særligt med fokus på relationer og netværk.

Kommunerne vil i løbet af foråret 2020 gennemgå simultane innovationsprocesser, som igangsættes lokalt, hvor de unge er i centrum for udviklingen af nye løsninger.

 

Formålet er både at udvikle og implementere nye løsninger, der kan gøre en mærkbar forskel for de anbragte unge lokalt, samt nationalt at gøre det muligt for kommunerne at arbejde på nye måder med deres nuværende ressourcer - gerne på tværs af sektorer og fagfællesskaber.

Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. Læs mere her: https://www.bikubenfonden.dk/min-vej-hjem

 
Kontaktinformation

Kommunikationschef i Bikubenfonden, Marianne With Bindslev, tlf.: +45 20 67 30 38
Kommunikationschef i Dansk Design Center, Katrine Hertz Mortensen, tlf.: +45 20 98 42 13
Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune, mobil 40 40 24 47
Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, Nordfyns Kommune, mobil  21 59 84 16