Hjælpepakke til kultur- og fritidsområdet i Nordfyns Kommune er nu på plads

27.04.2020

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune har besluttet en samlet hjælpepakke, som skal understøtte foreninger, haller og kulturaktører i kommunen. Samtidig har udvalget besluttet at omfordele puljemidler for 850.000 kr. til aktiviteter, som skal skabe ekstra liv i de tre hovedbyer til fordel for det lokale handelsliv.

 
 

Hele hjælpepakken fremgår af et notat, som Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på et udvalgsmøde i dag. Notatet giver et overblik over de nationale hjælpepakker, der er sat i værk både på erhvervs- og kulturområdet, og som de lokale haller, foreninger, kulturinstitutioner opfordres til at søge. Desuden præsenterer notatet en række initiativer, som Nordfyns Kommune supplerer med.

 

Udvalgsformand Mette Landved-Holm siger:

- Vores kultur- og fritidsområde lider under Covid19. Det vil vi gerne være med til at afhjælpe med de skruer og knapper, vi som kommune kan dreje på. Derfor sætter vi nu selv nogle initiativer i søen, samtidig med, at vi opfordrer vores aktører på området til selv at søge de centrale støttepakker og til at justere deres budgetter, så de er realistiske set i lyset af Coronakrisen.

 

Bevillinger fastholdes trods aktivitetsnedgang

Med dagens udvalgsmøde er der blandt andet truffet beslutning om, at der ikke bliver reduceret i foreningernes tilskud, selv om de har dalende aktivitetsniveau eller direkte aktivitetsstop. Normalt vil et fald i aktiviteter pr. automatik føre til en tilsvarende reduktion i allerede bevilgede midler, men sådan bliver det altså ikke i år.

 

Initiativer til fordel for erhvervs- og handelsliv

Pakken indeholder også initiativer til fordel for det lokale erhvervs- og handelsliv. Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer, Kultur- og Aktivitetspuljen, Puljen til lokale initiativer og Udviklingspuljen vil kunne søges i hele 2020 og kan dermed være med til at afføde ordrer hos de lokale håndværkere. Som et særligt initiativ er Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget åben for, at der kan gives tilskud til flere håndværkertimer frem for foreningernes eget bidrag i form af frivillig arbejdskraft.

    Endelig omfordeles puljemidler, som i stedet kan bruges på at skabe aktiviteter i Otterup, Søndersø og Bogense. Hermed håber udvalget, at flere gæster og turister finder vej til bymidten med positiv effekt for det lokale handelsliv. Aktiviteterne vil blive gennemført i tæt samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme. Med ovennævnte model kan der frigøres i alt 850.000 kr. til formålet. Dermed valgte Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget at lægge yderligere 250.000 kr. til det beløb, som var indstillet af administrationen.

 

Udvalgsnæstformand Anette Lykke Jensen siger:

- Med hjælpepakken håber vi, at vi kan være med til at hjælpe både handelsliv og vores foreninger igennem den her tid. Sammen med de nationale tiltag er der i hvert fald taget en række initiativer, som alle hjælper på den ene eller anden måde. Hvad foreningerne angår, så håber jeg også, at medlemmer via kontingent og egenbetaling vil være med til at sikre, at foreningerne er klar til at stævne ud på den anden side af corona.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved, 61 19 15 27
Næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anette Lykke Jensen, 42 30 88 19
Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, 21 52 36 83