Hjælp på vej til det nordfynske foreningsliv

21.04.2020

Det nordfynske foreningsliv er ikke gået ram forbi, når det gælder negative effekter af coronakrisen. Derfor drøfter Nordfyns Kommunes Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg i øjeblikket en målrettet hjælpepakke til det lokale foreningsliv.

 
 

På det seneste møde i udvalget, som fandt sted den 15. april, vedtog udvalget de overordnede rammer for en lokal hjælpepakke til det nordfynske foreningsliv. Administrationen skal nu gøre de overordnede rammer mere konkrete, hvorefter Erhvervs-, Kultur- og Udvalget skal godkende pakken på et ekstraordinært møde den 27. april 2020.

 

Foreninger bør justere deres budgetter

Selv om udvalget er i fuld gang med at sammensætte en hjælpepakke til foreningerne, så maner formand Mette Landtved-Holm og næstformand Anette Lykke Jensen til mådeholdenhed og realistiske budgetter hos foreningerne, så de tager højde for den situation, samfundet er i.

Udvalgsformand Mette Landtved-Holm siger:

    - Krisen udfordrer kommunens foreninger og haller. Det udvikler sig hele tiden, og ingen af os har prøvet noget lignende før. Folketinget melder løbende nye vejledninger og tiltag ud. Først blev forsamlingsforbuddet forlænget til den 11. maj 2020. Senest er forsamlinger over 500 personer blevet forbudt frem til 1. september 2020. Det er utrolig vanskelig situation for vores mange frivillige foreninger at manøvrere i.

    Den melding har hun også fået bekræftet hos foreningerne. Hun har de seneste uger ført flere samtaler med bekymrede foreninger. Det er blandt andet på den baggrund, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på de seneste to møder har stillet skarpt på Corona-krisens konsekvenser for det nordfynske foreningsliv.

 

Lover ikke 'guld og grønne skove'

Selv om der er en hjælpepakke på vej, så advarer næstformand Anette Lykke Jensen mod at have urealistiske høje forventninger til hjælpepakken. Hun siger:

    - Vi kan desværre ikke love guld og grønne skove. Der er grænser for, hvor langt vi kan gå som kommune, men vi kan forsikre foreningerne om, at vi i størst muligt omfang vil benytte os af de muligheder, vi har fået med folketingets hjælpepakker. Det betyder først og fremmest, at vi som udgangspunkt ikke reducerer foreningernes og hallernes tilskud, selv om aktivitetsniveauet i en periode har været nærmest lig nul.

 

Også til handelslivet er der en hjælpende hånd på vej. Her har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget bedt administrationen se på udvalgets puljer med en indstilling om, at puljerne i 2020 i højere grad skal gå til at skabe aktiviteter og oplevelser i bymidterne i kommunens tre største byer, så der bliver trukket flere gæster og turister hertil.

    For de arrangementer, som i dag får et fast kommunalt tilskud, men hvor arrangøren måske ender med en økonomisk bet på grund af aflysninger, vil udvalget se nærmere på mulighederne for at understøtte. Det er dog et ønske, der kan vise sig at være svært at forfølge, da der er strenge krav til, hvad kommunen må yde støtte til, hvordan og hvornår. På den baggrund vil der over de kommende uger være en dialog med disse arrangører.

 

Rettidig omhu

Af samme grund gentager formanden og næstformanden opfordringen til foreningslivet om få justeret budgetterne ind efter den nye virkelighed i tide.

    - Undlad at fastholde budgetterne med indtægter fra arrangementer, som er usikre. I 2020 kommer vi alle sammen til at spænde livremmen ind. Det er en fælles opgave at få vores foreningsliv nogenlunde helskindet gennem denne krise, lyder det afslutningsvist fra Mette Landtved-Holm og Anette Lykke Jensen.

 

Udvalget behandler som nævnt den lokale hjælpepakke på mødet i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 27. april. Desuden sender administrationen i denne uge et brev til alle kommunens folkeoplysende foreninger, hvor man indhenter oplysninger om den enkelte forenings situation. Det sker for at skabe et overblik over tingenes tilstand og på baggrund af drøftelserne i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved, 61 19 15 27
Næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anette Lykke Jensen, 42 30 88 19
Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Henrik Boesen, 40 76 43 64