Plastik - den nye sorterings’dille’ på Nordfyn

26.09.2019

I dag er det en selvfølge, at vi genanvender glas og metal. I fremtiden skal det også være en selvfølge, at vi genanvender plastik.

 
 

I februar 2019 startede kommunen en forsøgsordning med indsamling af plastik fra husholdningen. Ordningen indføres, således vi som kommune er med til at fremme efterspørgslen og dermed forøge markedet med virksomheder, som genanvender plast i forskellige produktioner.

 

Kommunens forsøgsordning med indsamling af plastikaffald fra husstandene har fået mange positive tilkendegivelser. Der er i dag stor fokus på forbruget af plastik og håndteringen af plastikaffald. Men medierne er også fyldt med spørgsmål: Nytter det? Er det arbejdet værd? For plastik skal være skyllet, inden det kan genanvendes, og det kræver ændringer af affaldshåndteringen i alle hjem.

 

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget, er tydelig i sin tale: 'En grøn omstilling, også på affaldsområdet, kræver mod, klar prioritering, accept af besværligheder og en tydelig, åben kommunikation. Plastik, og ikke mindst håndteringen af den, er fyldt med besværligheder - det tror jeg egentlig, at alle er klar over.'

 

Og ja, det nytter. Tallene viser, at vi er gode til at sortere affald på Nordfyn.

 

Husstandsindsamling af plastik

Plastik indsamles ved husstanden hver 8. uge. Der er derfor gået tid, inden vi kan se en udvikling i mængderne, som vi indsamler. Tallene viser, at vi i februar-april indsamlede 28.000 kg plast, og i maj-juli indsamlede vi 39.000 kg plast ved husstandene.

 

Vi har talt antallet af husstande, som benytter ordningen på vilkårligt udvalgte ruter i april måned. Her viste tal, at 34 % af husstandene anvender ordningen, men der er stor forskel på mængden af plast, som indsamles på de forskellige ruter. Vi tæller igen på de samme ruter for at se, om der er flere, som anvender ordningen, og om der sættes mere plastik ud. Men indikationerne er tydligt opadgående.

 

Vi sender plasten til Tyskland, da der ikke findes ledig kapacitet hos forarbejdningsvirksomheder i Danmark. Plast består ofte af flere typer af plast, hvorfor plast er besværligt at sortere i rene plasttyper, som kan bruges i nye produkter. Vi genanvender pt. 40 % af det indsamlede plast. Vi har fra februar-juli derved sikret, at 27.000 kg plast er gået til genanvendelse fremfor at blive brændt af.

 

Plast på genbrugspladserne

Mængden af plast, som er afleveret på genbrugspladserne, er steget med 20 % i forhold til samme måneder i 2018. Der er tale om plast udover det, som afleveres ved husstandsindsamlingen.

 

På genbrugspladserne kan der afleveres plast i tre fraktioner: folieplast, hård plast og havemøbler. Genanvendelsesprocenten på de rene fraktioner er høj, folieplast ca. 80% og havemøbler knap 100%, og plast går til hhv. nye poser og havemøbler. Med 'hård plast', som er en blandet plastfraktion, er der indtil nu i 2019 (8,5 måneder) sendt 120.000 kg plast til genanvendelse fra kommunens tre genbrugspladser.

 

Samlet set har Nordfyns Kommunes borgere indtil videre sørget for, at 150.000 kg plast er genanvendt i 2019. Flot klaret!

 

'Forsøgsperioden med plastindsamlingen sender, i hvert fald for mig at se, et kraftigt signal om, at vi på Nordfyn ønsker at tage udfordringerne på affaldsområdet til os - med andre ord vænner vi os på Nordfyn til at håndtere affald på en ansvarlig og fremtidsholdbar måde, og jeg håber, at mange andre kommuner følger med, så vi kan sætte ind med fælles løsninger', fastslår Anders Thingholm.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82