Otterup: Ensretning af Jernbanegade og Bredgade bliver gjort permanent

12.09.2019

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at gøre ensretningen af Jernbanegade og Bredgade i Otterup permanent. Det skete på gårsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget. Ensretningen har siden februar fungeret som et forsøg, men nu bliver den altså permanent.

 
 

I forbindelse med Fornyelse og Byomdannelse af Otterup Bymidte blev der den d. 4. februar 2019 iværksat et forsøg med ensretning af Jernbanegade og Bredgade. Forsøget har løbet hen over foråret og sommeren. Forsøget har givet byen mulighed for at vurdere, hvilken effekt en ensretning har på handelslivet og trafikafviklingen.

 

Under forsøgsperioden har der været målt på trafikken og bevægelsen gennem gaderne. Der er desuden udført målinger af parkeringsmulighederne i midtbyen og omkring den gamle Fakta-grund samt torvet.

 

Høringsvar har indgået i beslutningen

De erhvervsdrivende og andre interesserede har i den forlængede hørringsperioden haft mulighed for at komme med tilkendegivelser om udviklingen og trafikken i midtbyen. En del af butikkerne i Jernbanegade og Bredgade har indgivet hørringsvar.

 

Høringssvarene og det øvrige materiale, herunder data fra målingerne, har ligget til grund for beslutningen om at gøre ensretningen permanent.

 

Tiltaget sikrer udvikling i Otterup

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm ser de trafikale ændringer som en gevinst for Otterup. 

    - Det er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af Otterups bymidte. Det åbner mulighed for at gennemføre en forskønnelse af  bymidte, som kan skabe liv og attraktive rammer for bymiljøet, siger udvalgsformanden.

 

Den permanente ensretning af Jernbanegade og Bredgade skal endelig godkendes af Fyns Politi.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm,  tlf. 21 15 30 82