Nordfyns Kommune er stadig blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet

09.09.2019

Nordfyns Kommune er den tolvte mest erhvervsvenlige kommune i landet. Det fremgår af Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, som netop er offentliggjort.

 
 

Selv om Nordfyns Kommune glider 8 pladser tilbage på listen i forhold til 2018-udgaven af samme undersøgelse, er kommunen fortsat at finde blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet.

    Borgmester Morten Andersen siger: - I 2018 tog vi et kæmpe spring med hele 44 pladser op ad listen og blev dermed årets højdespringer. For bare et par år siden arbejdede vi efter en målsætning om at komme til at ligge i den bedste tredjedel af kommunerne. Det mål har vi mere end indfriet med årets resultat. Det betyder ikke, at vi ikke har ambitioner om at vende tilbage i top 10. Det har vi, og det arbejder hele vores organisation på.

 

Virksomhederne vurderer kommunens erhvervsvenlighed højt

Når virksomhederne bliver spurgt til deres overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, er det de høje karakterer, der er fremme. Baseret på virksomhedernes subjektive vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, ligger Nordfyns Kommune som nr. 8 i landet. I beregningen af kommunens samlede placering indgår der imidlertid også en række statistiske faktorer, og totalt set giver det altså kommunen en placering som nr. 12.

 

Alle politiske udvalg har leveret input til forbedringer

Nordfyns Kommune har siden sit hidtil bedste resultat som nr. 4 i 2018 gennemført en omfattende proces internt i organisationen for at udvikle sin erhvervsservice yderligere. Der har tillige været drøftelser i samtlige politiske udvalg, der har resulteret i en række konkrete indsatser. Tilsvarende er der aktuelt en proces i gang i det administrative system, hvor der bliver stillet skarpt på forbedringspotentiale. 

    Kommunaldirektør Morten V. Pedersen siger: - Kommunernes erhvervsvenlighed bliver afdækket i mange forskellige undersøgelser. Dansk Industris undersøgelse er den mest profilerede, men også Dansk Byggeri udgiver en årlig undersøgelse, og vi selv udarbejder en årlig undersøgelse med hjælp fra Dansk Erhvervsfremme. En hurtigt arbejdende embedsmandsgruppe kigger på tværs af undersøgelserne for at finde udviklingspunkter.

 

Landets 3. bedste sagsbehandling

Nordfyns bedste placering i falder i kategorien kommunal sagsbehandling, der handler om, hvor kompetent og hurtig sagsbehandlingen er i bygge-, miljø- og sygedagpengesager. Her har kommunen opnået en placering som nr. 3. I kategorien information og dialog med kommunen får kommunen sin næstbedste placering, en samlet 6. plads.

    I den anden ende af skalaen finder vi kategorien "uddannelse", hvor Nordfyns Kommune får sin laveste placering med en 80. plads.

    Før sommerferien kiggede Børne- og Ungeudvalget nærmere på netop denne katagori for at finde muligheder for at flytte sig positivt. Det blev til en handleplan med indsatser om læseplaner for faget Uddannelse og Job, og et mere målrettet arbejde med UPV (vurdering af uddannelsesparathed), der er et vigtigt element i den enkelte elevs vej mod en ungdomsuddannelse. Desuden arbejder Nordfyns Kommune med en række landsdækkende koncepter. Blandt andet er der indgået et partnerskab med Talentspejdernes mentorprogram,  der har som mål , at den unge skal udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at kunne starte på en uddannelse.

    - Vi tager undersøgelserne meget seriøst og bruger dem som ledetråd i vores bestræbelser på forbedre vores erhvervsservice. Vi er afhængige af at have en velfungerende erhvervsservice, og jeg tolker DI's undersøgelse derhen, at det har vi. Der er dog nogle få skønhedspletter, og dem adresserer vi ved at identificere dem og gøre noget ved dem, siger borgmester Morten Andersen.

 

Morten Andersen sender samtidig en stor tak til virksomhederne i kommunen for at tage sig tid til at besvare undersøgelsen og for at være så positive i deres vurdering af kommunens erhvervsservice.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, tlf. 40 40 24 47

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, tlf. 20 31 26 84