Grønt lys for 97 nye sommerhusgrunde på Nordfyn

26.09.2019

Med en bekendtgørelse fra erhvervsministeren er der nu grønt lys for udlægning af op til 97 nye sommerhusgrunde i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune går nu videre med planerne.

 
 

Siden januar måned har Nordfyns Kommune sammen med en række andre kommuner afventet en bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet om udlæg og omfordeling af sommerhusgrunde. Bekendtgørelsen landede hos kommunerne den 16. september, og dermed kan Nordfyns Kommune gå videre med planerne om at udvide antallet af sommerhusgrunde. Det betyder blandt andet, at kommunen vil genoptage den positive dialog med de berørte lodsejere.

 

Efterspørgslen er stor

Nordfyns Kommune har i forvejen op mod 3200 sommerhusgrunde, men det er ikke nok til at tilfredsstille efterspørgslen. Borgmester Morten Andersen siger:

    - Vi ser sommerhusområderne som en vigtig drivkraft for turismen i Nordfyns Kommune. Det gavner turisterhvervene, men også alle de andre erhverv, der får øget omsætning på grund af turismen. Vi oplever, at stort set alle feriehuse er udlejet i højsæsonen. Også derfor ser vi frem til at udvide udbuddet af sommerhusgrunde.

    Morten Andersen ser også udvidelsen af kommunens sommerhusområder som en chance for at få etableret nogle nye, tidssvarende sommerhuse, som modsvarer den moderne turists ønsker og krav.

 

Lodsejere er positive

Den 19. december 2018 bekendtgjorde den daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov, at Nordfyns Kommune havde fået andel i de godt 2.000 nye sommerhusgrunde, der jf. en aftale mellem den tidligere regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan udlægges ved kysterne.

    Den 24. januar besluttede kommunalbestyrelsen en fordelingsplan, der lagde op til udlægning af 67 sommerhusgrunde ved Hasmark og 30 i den anden ende af kommunen, ved Skåstrup. Fordelingsplan er blevet til ud fra en hensigtsmæssig planmæssig prioritering og i konstruktiv dialog med lodsejerne.

    Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm har deltaget i møderne med lodsejerne. Han siger:

    - Vi har fået en god modtagelse hos alle. Nu hvor vi har fået den ventede bekendtgørelse fra ministeren, genoptager vi dialogen med de lodsejere, der er omfattet. Vi søger frivillighedens vej, og heldigvis oplever vi stor samarbejdsvillighed hos lodsejerne.

 

Et skridt på vejen

De 97 nye sommerhusgrunde er et skridt på vejen i i arbejdet for at imødekomme behovet for flere sommerhuse langs de nordfynske kyster. Det er dog langt fra tilstrækkeligt, og derfor vil Nordfyns Kommune igen være at finde blandt ansøgerne, når der 1. december er en ny ansøgningsrunde om udlægning af nye byggegrunde i kystkommunerne.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82

Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83