September

Nordfyns Kommune skruer massivt op for genanvendelse af husholdningsaffald

27.09.2019

Forsøgsordning med plastikindsamling gøres permanent, indsamling af bioaffald indføres fra 2022 og affaldshåndteringen i sommerhusområderne får et markant løft.

Grønt lys for 97 nye sommerhusgrunde på Nordfyn

26.09.2019

Med en bekendtgørelse fra erhvervsministeren er der nu grønt lys for udlægning af op til 97 nye sommerhusgrunde i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune går nu videre med planerne.

Plastik - den nye sorterings’dille’ på Nordfyn

26.09.2019

I dag er det en selvfølge, at vi genanvender glas og metal. I fremtiden skal det også være en selvfølge, at vi genanvender plastik.

FN's Verdensmål: Giv dit løfte til verden

20.09.2019

Nordfyns Kommune sætter nu gang i en kampagne, der skal støtte op om FN's verdensmål. Med kampagnen bliver kommunens borgere inviteret til at give et "verdensløfte", som er den enkeltes bidrag til, at verdensmålene bliver andet og mere end ord. 

Bogense: Første grundsalg i Fionaparken er en realitet

20.09.2019

Så er det ganske vist. Den første grund i Fionaparken er solgt, og Nordfyns Kommune har sat gang i arbejdet med den påkrævede lokalplan for grunden. Dermed er der udsigt til, at der snart ruller byggemaskiner i Fionaparken i Bogense.

Otterup: Ensretning af Jernbanegade og Bredgade bliver gjort permanent

12.09.2019

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at gøre ensretningen af Jernbanegade og Bredgade i Otterup permanent. Det skete på gårsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget. Ensretningen har siden februar fungeret som et forsøg, men nu bliver den altså permanent.

Bogense: Første grundsalg på trapperne i Fionaparken

10.09.2019

En privat investor har meldt sin interesse for at købe en projektgrund i Fionaparken i Bogense. På baggrund af købstilbuddet har kommunen sat gang i udarbejdelsen af den lokalplan, der kræves for at investoren kan opføre det ønskede byggeri på grunden.

Nordfyns Kommune er blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet

09.09.2019

Nordfyns Kommune er den tolvte mest erhvervsvenlige kommune i landet. Det fremgår af Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, som netop er offentliggjort.

Nordfyns Kommune: Direktør Ejner Jensen fratræder

04.09.2019

Nordfyns Kommune og direktør for Børn og Unge Ejner Jensen er enige om at afslutte ansættelsesforholdet, da parterne ser forskelligt på den fremtidige udvikling af børne- og ungeområdet.