Nordfyns Kommune: Opfølgning på sag fra Kystskolen

10.10.2019

Siden den seneste pressemeddelelse om den meget omtalte sag på Kystskolen, afdeling Krogsbølle, har Nordfyns kommune undersøgt og vurderet sagens indhold indgående. På den baggrund er der i dag fulgt op med en række beslutninger.

 
 

Beslutningerne er følgende:

  • Nordfyns Kommune og skolelederen fra Kystskolen har i dag indgået en gensidig fratrædelsesaftale.
     
  • Den nævnte vurdering har tillige omfattet lærerens rolle i sagen, og den del af sagen er håndteret og afsluttet, og læreren fortsætter på skolen.

Denne sag understreger, at alle ansatte i Nordfyns Kommunes skolevæsen har en særlig forpligtigelse til at sikre, at alle elever har optimale rammer for læring og trivsel.

 

I forhold til alle børns fortsatte skolegang er følgende besluttet:

  • Der er indledt dialog med de to forældre, som har klaget over behandlingen af deres børn. Efter efterårsferien er der etableret et midlertidigt undervisningstilbud, der skal afløses af et efterfølgende permanent undervisningstilbud. På et møde i dag er de to forældre blevet orienteret om de yderligere handlinger i sagen.
     
  • Efter dialog med de 23 børns forældre på et tidligere møde har disse børn været tilbage i deres klasse. På et møde i dag er også disse forældre blevet orienteret om de aktuelle forhold i sagen.

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen siger:

    - Vi er meget opmærksomme på, at alle børn er meget påvirkede af situationen, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at samle dem op, så de kan vende tilbage til en hverdag i skolen med gode rammer for læring og trivsel.

 

Sagen fra Kystskolen er langt fra typisk for trivslen på de nordfynske skoler, hverken for distrikt Kystskolen eller for de nordfynske skoler generelt. Der er en god trivsel hos eleverne på Nordfyn, hvilket dokumenteres af nationale undersøgelser.

 

Vil lære af sagen

Ifølge Gitte Høj Nielsen vil Nordfyns kommune kigge indad og se på hvilken læring, der kan drages, med det sigte at sikre god trivsel og dermed de bedste rammer for læring.

 

- Når vi lander i en situation som denne, er der helt sikkert noget, vi kunne have gjort anderledes. Det er vores ansvar sammen med forældrene at sikre en fortsat god trivsel på skolerne, så børnene møder glade i skole og har lyst til at lære, siger Gitte Høj Nielsen.

 

I al respekt for pressens interesse indeholder denne pressemeddelelse de oplysninger, som Nordfyns Kommune kan give videre, og der gives ikke supplerende interview.

 
Kontaktinformation

Morten V. Pedersen, kommunaldirektør og fungerende direktør for Børn og Unge, mobil 20 31 26 84