Nordfyns Kommune: Orientering om sagen på Kystskolen

01.10.2019

Nordfyns Kommune arbejder i øjeblikket på at løse sagen på Kystskolen / afd. Krogsbølle, hvor forældrene til 23 børn har valgt at holde deres børn hjemme mandag og tirsdag i protest mod to andre forældres beskyldninger om chikane mod en af klassens lærere.

 
 

Pressen er aktuelt meget opsøgende for at få oplysninger om, hvad der sker "bag tæppet".

 

I al respekt for pressens interesse, bruger vi i øjeblikket vores hovedkræfter på at genetablere skolegangen for alle børn. Sagen er yderst belastende for alle de involverede, såvel børn, forældre som personale, og det er kommunens primære ansvar at sikre, at børnene atter kommer i skole og modtager undervisning.

 

Nordfyns Kommune har ikke yderligere kommentarer end ovenstående.

 
Kontaktinformation

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, mobil 23 60 37 52