Udeskole og udedagtilbud? Forældrerepræsentanter og politikere tager dialogen

08.11.2019

Når Børne- og Ungeudvalget den 12. november mødes med bestyrelserne i kommunens skoler og dagtilbud, står udedagtilbud og udeskoler øverst på dagsordenen.

 
 

Tirsdag d. 12. november har Børne- og Ungeudvalget sat ca. 70 forældrevalgte fra bestyrelserne i kommunens dagtilbud og skoler stævne. Det sker til det årlige dialogmøde.

 

Børne- og Ungeudvalget har de senere år holdt faste møder med skole- og institutionsbestyrelserne. Med formændene om foråret og alle bestyrelsesmedlemmerne om efteråret.

 

Anja Lund, formand for Børne- og Ungeudvalget, siger:

    - Vi politikere ønsker at komme endnu tættere på bestyrelserne. Det har dialogmøderne vist sig at være et effektivt værktøj til. Vi får en meget direkte dialog med forældrene og bruger inputtene til at blive klogere på dagligdagen ude på vores skoler og institutioner. Det er med til at kvalificere vores politiske arbejde. 

 

Ud i det fri

Temaet for dialogmødet er udedagtilbud og udeskole. Børne- og Ungeudvalget var i starten af 2019 på en inspirerende studietur, hvor de besøgte Myrthuegård, et natur og kulturformidlingssted for skoler og dagtilbud i Esbjerg. Her lægges der netop vægt på aktiviteter i og med naturen. Den vægtning vil vi også gerne i Nordfyns Kommune, siger udvalgsformand Anja Lund.

    - På Nordfyn har vi en særlig styrke i vores naturværdier - den unikke kystlinie, skovområderne og de grønne marker. Det skal vi selvfølgelig bruge aktivt i vores tilbud til børnene,  så de får frisk luft, får rørt kroppen og får en masse god læring andre steder end i klasselokalerne. Det flugter både med kommunens Vision 2021, hvor der er fokus på borgersundhed for alle, og den nye brandingstrategi, siger Anja Lund.

 

Brandingstrategien "Fri - Luft - Liv" er netop vedtaget af kommunalbestyrelsen. En analyse peger på, at Nordfyns Kommune har en markant styrkeposition på friluftsområdet, og det er den styrkeposition, skole og dagtilbud vil bygge videre på ved systematisk at skabe læring i uderummet.

 

Til inspiration for drøftelserne kommer DGI og fortæller om organisationens tilgang til emnet. Kystskolen blev for et par år siden officiel udeskole gennem et samarbejde med DGI.

 

På Børne- og Ungeudvalgets mødet  i december, vil udvalget drøfte, hvordan udedagtilbud og udeskoler kan blive virkelighed i Nordfyns Kommune. Her vil inputtene fra dialogmødet indgå som en væsentlig del af drøftelsen.

 

Deltagelse fra pressen

Pressen er velkommen til at overvære dialogmødet, der afholdes på Tingstedet, Søndersø Rådhus tirsdag d. 12. november fra kl. 19.00 til 21.00

 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, mobil 23 60 37 52