Nordfyns Kommune spørger sine borgere om fremtidens bibliotek og borgerservice

27.03.2019

Hvordan skal Nordfyns Bibliotek og Borgerservice se ud i fremtiden? Er der de rigtige tilbud på hylderne? Det spørger Nordfyns Kommune sine borgere om fra slutningen af marts og ind i april måned.

 
 

Støder du  ind i spørgelystne interviewere ved Nordfyns Kommunes tre afdelinger for bibliotek og borgerservice, så er det med god grund. De er udsendt på vegne af kommunen for at høre dit syn på fremtidens bibiliotek- og borgerservice.

 

Undersøgelsen er et del af budgetvedtagelsen for 2019, hvor kommunalbestyrelsen har iværksat en undersøgelse af fremtidens bibliotek og borgerservice.

 

Inputtene vil blive brugt til at skabe modellen for det fremtidige bibliotek og borgerservice i Nordfyns Kommune.

    - Vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger sammen med vores borgere, og det er blandt andet derfor vi spørger borgerne til råds. Det handler om at skabe det bibliotek og borgerservice, der giver størst værdi for brugerne inden for de økonomiske rammer, siger formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm.

 

Undersøgelsen skal give viden om, hvad forskellige brugergrupper, fx børnefamilier, unge eller ældre synes er vigtigt, og hvad der skal sættes særligt fokus på. Analysen gennemføres både som personlige interviews og som websurvey, sendt pr. mail.

 

Vi håber, at I tager godt imod initiativet - og vores interviewere.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27

Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83