Nordfyns Kommune opretter nyt rådgivningscenter- En Indgang

03.07.2019

Borgere i Nordfyns Kommune kan fremover søge hjælp i et særligt rådgivningscenter Én Indgang, når de oplever udfordringer, som de har svært ved at tackle selv. Rådgivningen skal hjælpe borgerne mod, at de så vidt muligt selv kan møde og finde løsninger på deres udfordringer.

 
 

Nordfyns Kommunes borgere kan fremover få en hjælpende hånd fra kommunen, når de løber ind i små og store udfordringer i deres liv. Fremover kan de søge hjælp i et særligt rådgivningscenter, der har lokaler i både Otterup, Søndersø og Bogense. Det kan være hjælp til alt lige fra e-Boks, kost, indkøb, ensomhed, støtte til at kontakte relevante myndigheder, at skabe kontakt til frivillige tilbud og aktiviteter m.m.

 

Tilbuddet har afsæt i Serviceloven § 82 a og retter sig primært mod personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

 

- Rådgivningscentret er ment som en nem og overskuelig indgang til kommunen for borgere, der føler sig pressede. Når man befinder sig i sådan en situation, skal man ikke bruge kræfter på at navigere i et tungt kommunalt system. Det er her rådgivningscentret får en rolle. Vi tager borgeren i hånden et stykke ad vejen, men borgeren har selv fat i styrepinden og er en aktiv part i løsningen, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen.

 

Rådgivningscentret er ikke et tilbud, man visiteres til. Der er tale om ad hoc hjælp, som borgeren kan opsøge uden i forvejen at have en fast tilknytning til et kommunalt tilbud. Det vil også være muligt at kontakte Rådgivningscentret anonymt pr. telefon.

 

- Med rådgivningscentret ønsker vi ikke kun at skabe én indgang, vi ønsker også at skabe mange udgange for borgerne, så der er mulighed for at leve et liv uden kommunal støtte. Derfor skal vi også arbejde tæt sammen med de frivillige foreninger, hvor borgerne har mulighed for at indgå i fælleskaber, der rækker langt ud over det tidsafgrænsede forløb i én Indgang. Det er udgangspunktet for En Indgang, at vi uden ventetid vil kunne tilbyde hjælp til netop de udfordringer, som borgeren oplever, siger Henrik Hørslev Hansen, afdelingsleder for Handicap og Psykiatri i Nordfyns Kommune.

 

Henvendelse til Rådgivningscentret

Søndersø: Vesterled 27

Otterup: Bryggerivej 31

Bogense: Poppelvej 4

Tlf.: 92 43 84 91

Enindgang@nordfynskommune.dk

 

Åbningstid

Mandag Kl. 10-14 Otterup

Tirsdag Kl. 10-14 Otterup

Onsdag Kl. 10-14 Søndersø

Torsdag Kl. 10-17 Bogense

 

Telefontid

Mandag-torsdag 09.00 - 10.00

 
Kontaktinformation

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen, mobil 40 16 41 96

Afdelingsleder for Handicap & Psykiatri Henrik Hørslev Hansen, mobil 21 32 24 23