Kommunale kroner til lokale anlægsprojekter

01.07.2019

Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget har bevilget puljemidler til 12 lokalt forankrede anlægsprojekter. Projekterne skal bidrage til at gøre de lokale foreningers lokaler og samlingssteder mere attraktive. Midlerne stammer fra den uprioriterede anlægspulje, som foreninger mv. kan søge støtte fra.

 
 

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget var på en svær opgave, da udvalget skulle træffe beslutning om, hvilke af de i alt 23 ansøgninger om støtte til lokale anlægsprojekter, der skulle have støtte.  Lidt over halvdelen af projekterne endte med at modtage et kommunalt tilskud, og der er givet tilskud til alt lige fra et gulvtæppe i et billardlokale, nyt gulv i et forsamlingshus til en større renovering af et klubhus. De 12 projekter har tilsammen modtaget støtte på 1.000.000 kroner.

 

Udvalgsformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm (V) er meget tilfreds med den store søgning til puljen.

    - Det er tegn på, at engagementet bobler derude i vores små lokalsamfund. Der er rigtig mange, der brænder for frivilligheden og for at skabe gode rammer for, at frivilligheden og fællesskabet kan udfolde sig. Det er også dejligt at se den mangfoldighed, der afspejler sig i ansøgningerne, siger udvalgsformand Mette Landtved-Holm.

 

Vigtigt at gøre tingene sammen

Den uprioriterede anlægspulje er en pulje, som Frivillige Folkeoplysende Foreninger

Kulturelle Foreninger og Medborger-, Kultur-, Forsamlingshuse én gang årligt kan søge ind til. En forudsætning er, at projekterne skal forbedre de fysiske rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere. Og så skal projektet selvfølgelig også være placeret i Nordfyns Kommune.

 

Der er også et krav om egenfinansiering. Altså hvor foreningerne selv enten betaler noget af projektet, eller hvor man lægger nogle frivillige timer i projektet.

    - Det er vigtigt for os i forhold til Vision 2021, at vi gør tingene sammen. Kommunen kan bidrage med nogle midler, men der skal også være et lokalt engagement for at få tingene til at lykkes. Det må ikke bare blive projekter, som så bagefter står og forfalder eller bliver glemt. Derfor ønsker vi i så stor udstrækning som muligt, at man også lokalt bidrager enten økonomisk eller gennem frivillige arbejdstimer, siger Mette Landtved-Holm.

 

Der var også projekter, som fik afslag. Man kan ikke få støtte til projekter, som har et kommercielt islæt, altså hvor projektet konkurrerer med private aktører. Og så var der også projekter, som er parkeret ved budgetforhandlingerne, hvor de så indgår i den samlede prioritering af kommunens økonomi for de kommende år. Puljen er på ca. 1 mio kr årligt, hvorfor det heller ikke er muligt at imødekomme alle ansøgninger.

 

Små projekter kan løfte lige så meget som de større

Den uprioriterede anlægspulje har gennem årene givet støtte til en række lokale projekter. Og nogle af de mange projekter har Kommunalbestyrelsen fået en god tilbagemelding på på de netop afsluttede dialogmøder med lokalområderne.

    - Det er dejligt at høre, hvordan at projekterne skaber merværdi i lokalsamfundene. Det gør de på hver deres måde. Det handler ikke om projekternes størrelse eller budget. Selv små projekter kan give et kæmpeløft for lokalsamfundene. Det sociale aspekt oplever jeg i virkeligheden betyder meget mere, når man lokalt går i krig med at udvikle sit område, siger Mette Landtved-Holm. Vi hjælper med at skabe rammerne - borgerne skaber liv og fælles oplevelser i dem.
 

Læs mere

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27