Juli

Puljemidler til lokale initiativer i 2019 er fordelt

08.07.2019

900.000 kr. uddelt til projekter i landdistrikterne og øget hjælp til digitalisering. Det er konklusionen, efter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har forholdt sig til fordelingen af puljemidlerne til lokale initiativer. Det er en pulje, som lokalrådene kan søge om støtte fra, og det har de gjort i stor stil.

Nordfyns Kommune opretter nyt rådgivningscenter- En Indgang

03.07.2019

Borgere i Nordfyns Kommune kan fremover søge hjælp i et særligt rådgivningscenter Én Indgang, når de oplever udfordringer, som de har svært ved at tackle selv. Rådgivningen skal hjælpe borgerne mod, at de så vidt muligt selv kan møde og finde løsninger på deres udfordringer.

Kommunale kroner til lokale anlægsprojekter

01.07.2019

Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget har bevilget puljemidler til 12 lokalt forankrede anlægsprojekter. Projekterne skal bidrage til at gøre de lokale foreningers lokaler og samlingssteder mere attraktive. Midlerne stammer fra den uprioriterede anlægspulje, som foreninger mv. kan søge støtte fra.