Nordfyn: Kyststi skal åbne op for de kystnære oplevelser

31.01.2019

Unikke oplevelser langs kysten for vandrere, cyklister og nogle steder også ridende. Det er ambitionen bag planen om at skabe et sammenhængende stisystem langs Nordfyns Kommunes kyst. Nu sættes der en proces i gang, som skal gøre planen til virkelighed.

 
 

I december 2017 vedtog kommunalbestyrelsen "Stiplan for 2018-2021" for Nordfyns Kommune. Stiplanen indeholder en række projekter, heriblandt planen om at etablere en kyststi.  Det er denne plan, der nu er lagt en proces for.

 

Formålet med den nordfynske kyststi er at skabe en sammenhængende sti så tæt på kysten som muligt. Stien skal forbinde seværdigheder og attraktioner, som ligger langs kysten, og give kommunens borgere og turister en unik naturoplevelse i respekt for dyre- og fuglelivet.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm ser frem til det videre arbejde med planen, der passer som fod i hose med kommunens vision.

    - I Vision 2021 taler vi om at skabe unikke oplevelser for vores borgere og gæster, ligesom vi gerne vil arbejde for sundhed livet igennem. Begge vinkler er i høj grad til stede i det her projekt. Vi har en rig og uspoleret natur i Nordfyns Kommune. Med en kyststi sigter vi på at åbne naturen og gøre den tilgængelig for flest muligt.

 

Stien kommer til at henvende sig til både vandrere og cyklister, og på visse strækninger arbejdes der på også at skabe mulighed for ridende. Ruten vil nogle steder forgrene sig for at tilgodese bestemte målgrupper, f.eks. vandrere, der har mulighed for at gå langs strandkanten, mens cyklister ledes ad en anden rute.

 

Projekt i flere faser

Projektet forløber i flere faser. I første omgang bliver linjeføringen fastlagt ud fra eksisterende og offentligt tilgængelige veje og stier. Mange områder er dog uden kystnære forbindelser, og det betyder, at ruten nogle steder kommer til at ligge et stykke fra kysten.

 

I næste fase vil Nordfyns Kommune kigge på forbedringer af ruten og skabe sig et overblik over de områder, hvor ruten med fordel kan rykkes tættere på kysten for dermed at blive mere interessant.

    - Det bliver et spændende projekt, hvor vi selvfølgelig løbende vil informere og inddrage borgerne og lodsejerne, der er uundværlige medspillere i projektet, siger udvalgsformand Anders Thingholm. 

 

Unikke oplevelser i vente

Den nordfynske kyst byder på smukke landskaber ved både skov og strand. Der vil være mulighed for afstikkere til blandt andet Enebær Odde, Lammesø, som er et af Fyns bedste fuglelokaliteter og Fyns største naturgenopretningsprojekt v. Gyldensteen Strand. Den besøgende vil desuden ledes gennem en af Danmarks smukkeste købsstæder, Bogense, ligesom man vil passere startpunktet for vadeture gennem det lavvandede Kattegat til naturskønne og ubeboede Æbelø.

 

Undervejs på ruten vil man kunne finde information om blandt andet seværdigheder, velfærdsfaciliteter, spise- og overnatningsmuligheder.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, tlf. 21 15 30 82 / 24 82 89 12

Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, tlf. 21 52 36 83

Planlægger Mette Lambæk Holmboe, tlf. 20 5718 77