Nordfyns Kommune vil være grøn rollemodel

07.02.2019

Nordfyns Kommune viser den grønne vej i valget af energi. Kommunen har fra 1. januar 2019 valgt grøn strøm fra Energi Fyn. Dermed bliver kommunens elforbrug dækket 100 % af strøm fra de fynske vindmøller.

 
 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm siger:

"Vi ser det som en åbenlys rigtig vej at gå, set i lyset af de klimaudfordringer, Danmark og resten af verden står over for. Vi tror også på, at det grønne valg gør en positiv forskel, når vi arbejder med tiltrækning af nye borgere og fastholdelse af borgere".

 

Nordfyns Kommune har netop gennemført en analyse blandt borgere, der er flyttet til kommunen i 2018. Den viser, at tilflytterne ser naturen som kommunens allerstørste styrke.

"Vi ved, at vores dejlige natur trækker en masse folk hertil, og med den viden i baghovedet skal vi selvfølgelig sørge for at passe ordentligt på naturen i de valg, vi som kommune træffer", siger Anders Thingholm.

 

Foto: Udvalgsformand Anders Thingholm (i midten) modtager certifikater fra Energi Fyn v/Jack Filip Nielsen (t.v.) T.h. energikonsulent Anette Tolderlund fra Nordfyns Kommune.

 

Nordfyns Kommune og FN's verdensmål

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune arbejdet med FN's verdensmål som retningssættende for alle kommunens indsatser.

 

Det 7. verdensmål omhandler bæredygtig energi og har som delmål, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt inden 2030.

 

Fra 1. august 2017 købte Nordfyns Kommune certifikater på CO2-neutral biogas til alle bygninger der er forsynet med naturgas, svarende til 33% af det samlede energiforbrug.

Grøn strøm svarer til 24% af det samlede energiforbrug, og solceller udgør 2% af det samlede energiforbrug.

 

Samlet set stammer 59% af energiforsyningen fra CO2-neutrale energikilder (vind, sol og biogas).

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm, 2115 3082 / 2482 8912

Energikonsulent  Anette Tolderlund, Nordfyns Kommune, 6482 8141