Borgere med på råd: Hvad vil vi med naturen?

19.02.2019

Nordfyns Kommune inviterer til "eftermiddags-dialog-møde", hvor borgerne kan komme med deres syn på en fremtidig naturpolitik. Politikken bliver en væsentlig rettesnor for, hvordan den nordfynske natur skal udvikle sig.

 

"Nikkende Kobjælde" ved Flyvesandet

 

Hvad betyder det lidt abstrakte begreb 'natur' egentlig for os? Skal vi have en mere varieret natur? Og hvor lægger vi vores hovedkræfter, når vi skal bevare og udvikle vores natur? Det er blandt andet disse spørgsmål, som kommunen gerne vil i dialog med sine borgere om, når der den 27. februar er inviteret til dialogmøde på Otterup Rådhus. Det hele skal munde ud i en kommende naturpolitik.

 

Det er Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, der har sat naturpolitikken på dagsordenen. Udvalgets formand Anders Thingholm siger:

"Når vi som kommune fremhæver vores naturområder som noget enestående, så skal vi mene noget med det. En naturpolitik kan være med til at præcisere, hvad vi egentlig mener med 'natur', og sætte retning for, hvordan vi ser naturen udvikle sig på Nordfyn. Politikken skal være med til at skabe mere opmærksomhed på, at vi har en mangfoldig og varieret natur, og så er det en rettesnor for, hvordan vi som kommune kommunikerer og formidler naturen".

 

Kom og giv din mening til kende

Alle borgere er velkomne til at deltage på en lille workshop om den kommende naturpolitik.

Det sker onsdag den 27. februar 2019 kl. 16.30-18.00, 1. sal på Otterup Rådhus.

Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Afsættet er FN's verdensmål

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune arbejder med FN's verdensmål, som en rettesnor for alle kommunale indsatser, og dermed også den fremtidige naturpolitik.

 

Det gælder især FN's verdensmål nr. 14 'Livet på havet', der handler om at sikre og bevare kysten og havmiljøet og økosystemer deri, og verdensmål nr. 15 'Livet på land', der handler om at sikre og bevare økosystemer, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer på land.

 

Senest har Teknik- og Miljøudvalget - med afsæt i verdensmålene - valgt grøn strøm fra Energi Fyn. Dermed bliver hele kommunens elforbrug dækket af strøm fra de fynske vindmøller.

 
Kontaktinformation

Anders Thingholm, Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 21 15 30 82 / 24 82 89 12

Mette Højby, Natur- og Miljøchef, tlf. 29 74 33 84