Håndsrækning til sårbare familier med børn:Nordfyns Kommune modtager 4,5 mio. kr. i tilskud fra Socialstyrelsen

17.12.2019

Nordfyns Kommune har søgt og fået knap 4,5 mio. kr. i tilskud fra Socialstyrelsen til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet. 

 
 

Socialstyrelsen har vendt tomlen op for en ansøgning fra Nordfyns Kommune om støtte til screening og familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage. Socialstyrelsen har bevilget i alt 4.461.472 kr. i perioden, der løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2022.

 

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund har svært ved at få armene ned.

    - Det er en fantastisk nyhed for Nordfyns Kommune. Politisk har vi lagt os i selen for at udvikle vores børn- og ungeindsats blandt andet ved at reagere tidligt og præcist, når vi bliver opmærksomme på udsatte familier og børn. Et tilskud i den størrelsesorden giver os et kæmpe rygstød til indsatsen, siger hun.

 

Systematisk screening

Projekts formål er at bidrage til et helhedsorienteret styrkelse af indsatsen på småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage. Målet er, at udsatte familier og børn spores tidligt og dermed får kvalificeret støtte så tidligt som muligt. Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet er målet at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.

 

Projektets målgruppe er sårbare familier med børn i alderen 0-2 år og kommende forældre, der har behov for særlig støtte. Projektet er et samarbejde mellem Familieafdelingen, Familiehuset og Sundhedsplejen i Børn og Unge i Nordfyns Kommune.

    - Vi tror rigtig meget på samarbejdet mellem alle de fagligheder, som arbejder med og omkring familierne - og ikke mindst ressourcerne i familierne selv og deres netværk. Det er her nøglen ligger til et løft af området, og med midlerne fra Socialstyrelsen får vi bedre muligheder for at afsætte øremærkede ressourcer til området, siger udvalgsformand Anja Lund.

 

Som følge af tilskuddet fra Socialstyrelsen slår Nordfyns Kommune nu tre stillinger op. 

 

Læs om puljen på Socialstyrelsens hjemmeside:

Screening og tidlige familierettede indsatser i barnets første 1000 dage

 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16
Chef for Børn og Familie Jesper Due Pedersen, mobil 20 58 77 17