Grønt lys for Task Force-forløb

17.12.2019

Socialstyrelsen siger ja til Nordfyns Kommunes ansøgning om et analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge i Nordfyns Kommune. Task Force-forløbet starter i februar og forventes at vare cirka 2 år.

 
 

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund ser frem til samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force om det kommende forløb.

    -  Vi har stor respekt for den faglige ekspertise, som Socialstyrelsens Task Force kommer med. Vi er allerede kommet langt med de indsatser, vi selv har sat i værk, og den politiske opprioritering af området. Nu inviterer vi Socialstyrelsens Task Force til et udviklingsforløb med fokus på udvikling af kvalitet i vores indsatser. Vi er klar til at følge de anbefalinger, som måtte komme, siger udvalgsformand Anja Lund.

 

Baggrund

I november 2019 sendte Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune en ansøgning til Socialstyrelsens Task Force om et analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge i Nordfyns Kommune.

Baggrunden var, at Nordfyns Kommune gennem det seneste år har konstateret en stigning i sagsantal og -tyngde samt antal underretninger med et stigende pres på myndighedsområdet for udsatte børn og unge som konsekvens. Derudover er der konstateret behov for et fagligt løft på myndighedsområdet.

Socialstyrelsen har den 17. december 2019 sagt ja til Nordfyns Kommunes ansøgning om et analyse- og udviklingsforløb på området for udsatte børn og unge i Nordfyns Kommune.

Analyse- og udviklingsforløbet vil komme til at indeholde følgende:

  • Et fyldestgørende billede af Nordfyns Kommunes styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
  • Konkrete anbefalinger til, hvor Nordfyns Kommune kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen i Nordfyns Kommune gennem en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden
 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16

Chef for Børn og Familie Jesper Due, mobil 20 58 77 17