Vedtægter for ny museums- og arkivforening er blevet godkendt

29.08.2019

En del af budgetaftalen for 2019 omhandlede, hvordan museums- og arkivområdet i Nordfyns Kommune kunne udvikles, så det lokale engagement og områdets bæredygtighed i forhold til indsamling, registrering, bevaring og formidling af kulturarven bedst kunne sikres.

 
 

Beslutningen blev, at der skulle udarbejdes en model, som blandt andet bygger på etablering af en fælles paraplyforening med ansvar for museer og lokalhistoriske arkiver.  En model, der også imødekommer de udfordringer, der må forventes indenfor kulturarvsområdet fremadrettet.

 

Siden efteråret 2018 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de kommunalt støttede museer og lokalhistoriske arkiver i samarbejde med Nordfyns Kommune arbejdet på vedtægterne for denne forening. Vedtægterne blev endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august.

 

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Landtved-Holm, ser frem til samarbejdet med den nye museums- og arkivforening:

    - Jeg er rigtig glad for, at museerne og arkiverne sammen er blevet enige om en fælles retning fremover. Den vision og de formål, foreningen vil arbejde for, tegner godt for fremtiden for de nordfynske museer og lokalhistoriske arkiver.

 

I slutningen af september 2019 vil den stiftende generalforsamling for den nye paraplyforening finde sted.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27.