August

Vedtægter for ny museums- og arkivforening er blevet godkendt

29.08.2019

En del af budgetaftalen for 2019 omhandlede, hvordan museums- og arkivområdet i Nordfyns Kommune kunne udvikles, så det lokale engagement og områdets bæredygtighed i forhold til indsamling, registrering, bevaring og formidling af kulturarven bedst kunne sikres.

Den nordfynske kultur fejret

29.08.2019

Lørdag den 24. august blev Nordfyns Kulturdag afholdt for første gang. Formålet med dagen var at skabe nogle rammer, hvor kommunens kulturaktører- og interesserede kunne mødes, udveksle idéer og lade sig inspirere.

Natur og grøn omstilling var tilløbsstykke

27.08.2019

Solen bragede ned fra en skyfri himmel, da Nordfyns Kommune i samarbejde med organisationen Danmark for Målene lørdag den 24. august holdt temamøde om natur og grøn omstilling. Eventen fandt sted i Langesø og var en del af en række temamøder i kommunen, som skal sætte spot på FN's verdensmål.

Hjælpemiddeldepotet i Nordfyns Kommune får ny adresse

12.08.2019

Et nyindrettet hjælpemiddeldepot bliver snart taget i brug. Tirsdag den 3. september kl. 14.00 bliver det nye depot på Materialegården indviet. Sted: Møllerled 60 i Bogense.​

Kom til Nordfyns Kulturdag

08.08.2019

Det nordfynske kulturliv skal fejres, diskuteres og fremvises, når til Nordfyns Kulturdag finder sted lørdag den 24. august, kl. 10-15 i Søndersø Hallerne. Allle er velkomne!

Skolestart: Pas på alle skolebørn i trafikken

07.08.2019

I august bliver der igen tæt trafik på skolevejene, når omkring 650.000 børn landet over kommer tilbage fra sommerferie. Vis ekstra hensyn til både små som store skolebørn, lyder opfordringen til bilisterne. For alle børn kan være meget impulsive i trafikken.