Nordfyns Kommune udskifter sin vognpark

11.04.2019

Klima, økonomi og arbejdsmiljø er de tre væsentligste hensyn, når Nordfyns Kommune frem mod 2021 udskifter sin vognpark. Onsdag den 24. april tages der hul på udskiftningsplanen, når borgmester Morten Andersen og formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm overdrager de tre første biler til det udekørende team i psykiatrien.

 
 

Nordfyns Kommune har sat gang i udskiftningen af sin vognpark, der tæller knap 90 køretøjer, når der ses bort fra specialmaskiner og håndredskaber.

 

Kommunalbestyrelsen har nikket til planen og dermed til de målsætninger, der ligger bag udskiftningen. Det handler især om at reducere kommunens udgifter til drift og vedligehold med 30 % på brændstof, grøn ejerafgift/vægtafgift, forsikringer samt serviceaftaler, drift og håndtering. Den økonomiske målsætning for udskiftningen en besparelse på 500.000 kr. årligt på transport.

 

På kommunens CO2 regnskab regnes der også med en positiv effekt. Frem mod 2021 har kommunen lagt sig i selen for at halvere sin CO2-udledning på transport, og her skal de 30 % opnås dels ved reduktion af antal køretøjer og dels overgang til mere miljøvenlige biler.

 

    - I Teknik- og Miljøudvalget er FN's klimamål og kommunens egen vision styrende for alle udvalgets indsatser. Derfor skal vi selvfølgelig også have de miljømæssige briller på, når vi taler ny vognpark, og når det som her kan kombineres med en mindre omkostningstung løsning, så giver det rigtig god mening, siger udvalgsformand Anders Thingholm.

 

Overdragelse markeres

Onsdag den 24. april gør Nordfyns Kommune en lille event ud af det, når de første tre biler, der er omfattet af udskiftningsplanen, overdrages til det udekørende team i psykiatrien. Borgmester Morten Andersen og udvalgsformand Anders Thingholm giver bilnøglerne videre. Det sker ved Fredensbocentret i Særslev kl. 11.00.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil: 21 15 30 82 / 24 82 89 12