Kom til lodsejermøde om vådområder / minivådområder

26.04.2019

Nordfyns Kommune inviterer lodsejere til informationsmøde om arbejdet med at etablere vådområder/minivådområder. Det sker i samarbejde med landbrugsorganisationerne Centrovice, Patriotisk Selskab, Fyns Familielandbrug og Bæredygtig Landbrug. Mødet finder sted den. 9. maj 2019 kl. 18 i Skamby Multihus.

 
 

De danske kommuner er forpligtet til at etablere vådområder for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til søer, kyster og fjorde. Ordningen er frivillig, men vi kan se, at flere kommuner mangler projekter - det gælder også på Nordfyn. Staten varsler målrettet regulering, hvis ikke kommuner og lodsejere kommer i mål.

 

Det er på den baggrund, at vi holder informationsmøde. Mødet er et resultat af en dialog mellem kommunen og landbrugsorganisationerne. Anders Thingholm, Formand for Teknik- og Miljøudvalget fortæller:

    - Alle parter er enige, om at det er en fælles opgave, og at der skal ske handling nu, for at vi kommer i mål med de krav, som staten har sat. Men først og fremmest skal der tilstrækkelig information om proces, effekt og økonomi ud til alle potentielle lodsejere.

 

Processen skal være tydelig og usikkerhed skal ryddes af vejen

Formålet med mødet er tydeliggøre processen og de usikkerheder, som en lodsejer kan have for at deltage i et projekt. En af udfordringerne er at skabe synlighed om, hvor der kan være et vådområde, og hvor der kan være et minivådområde.

    - På Nordfyn er vi i den spæde start, når det gælder vådområder eller minivådområder, men jeg tror at tiden er moden til at vi kan gå i dialog med hinanden omkring vådområder og andre virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. Vi kan ikke holde til at lade være, siger Anders Thingholm.
 
På mødet vil du få mulighed for at høre om processen og økonomien ved etablering af vådområder og minivådområder samt hvordan en jordfordeling foregår. 
     Der er mulighed for at netværke og få en sandwich fra kl. 18. Mødet starter kl. 18.30 med indledning af Anders Thingholm og landbrugsorganisationer.

    Herefter vil der være oplæg om minivådområder ved Anne Sloth, Centrovice, om processen for etablering af vådområde ved Jacob Nielsen, Nordfyns Kommune, og om jordfordeling vedJesper Blaabjerg, Landbrugsstyrelsen.

 

Vi får besøg af Jannik Seslef, sagsbehandler I Assens Kommune, som vil fortælle om hans erfaringer fra etablering af flere vådområdeprojekter.

 

Til slut vil der være rig mulighed for at komme i dialog med oplægsholderne.

 

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 6. maj til Jacob Nielsen på mail jacnie@nordfynskommune.dk.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82

Chef for Natur og Miljø Mette Højby, mobil 29 74 33 84