2019

Bliv set i trafikken – og ved busstoppestedet

16.10.2019

Nordfyns Kommune bakker op om og deltager aktivt i FynBus' synlighedskampagne, der løber af stablen fra 21. oktober. Kampagnen handler dels om at blive set i trafikken, men også om at gøre sig synlig, når man gerne vil stige på bussen ved busstoppestedet.

Budgetaftalen for 2020 på plads i Nordfyns Kommune

11.10.2019

Alle fem partier i kommunalbestyrelsen er med i den netop indgåede budgetaftale i Nordfyns Kommune. Det gælder Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Nordfyns Kommune: Opfølgning på sag fra Kystskolen

10.10.2019

Siden den seneste pressemeddelelse om den meget omtalte sag på Kystskolen, afdeling Krogsbølle, har Nordfyns kommune undersøgt og vurderet sagens indhold indgående. På den baggrund er der i dag fulgt op med en række beslutninger.

Budget 2020: Cirka 60 borgere deltog i borgermøde

03.10.2019

Cirka 60 borgere var mødt op, da Nordfyns Kommune her til aften holdt orienterings- og debatmøde om budget 2020. Foruden borgerne deltog også repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og administrationen.

Nordfyns Kommune: Orientering om sagen på Kystskolen

01.10.2019

Nordfyns Kommune arbejder i øjeblikket på at løse sagen på Kystskolen / afd. Krogsbølle, hvor forældrene til 23 børn har valgt at holde deres børn hjemme mandag og tirsdag i protest mod to andre forældres beskyldninger om chikane mod en af klassens lærere.

Nordfyns Kommune skruer massivt op for genanvendelse af husholdningsaffald

27.09.2019

Forsøgsordning med plastikindsamling gøres permanent, indsamling af bioaffald indføres fra 2022 og affaldshåndteringen i sommerhusområderne får et markant løft.

Grønt lys for 97 nye sommerhusgrunde på Nordfyn

26.09.2019

Med en bekendtgørelse fra erhvervsministeren er der nu grønt lys for udlægning af op til 97 nye sommerhusgrunde i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune går nu videre med planerne.

Plastik - den nye sorterings’dille’ på Nordfyn

26.09.2019

I dag er det en selvfølge, at vi genanvender glas og metal. I fremtiden skal det også være en selvfølge, at vi genanvender plastik.

FN's Verdensmål: Giv dit løfte til verden

20.09.2019

Nordfyns Kommune sætter nu gang i en kampagne, der skal støtte op om FN's verdensmål. Med kampagnen bliver kommunens borgere inviteret til at give et "verdensløfte", som er den enkeltes bidrag til, at verdensmålene bliver andet og mere end ord. 

Bogense: Første grundsalg i Fionaparken er en realitet

20.09.2019

Så er det ganske vist. Den første grund i Fionaparken er solgt, og Nordfyns Kommune har sat gang i arbejdet med den påkrævede lokalplan for grunden. Dermed er der udsigt til, at der snart ruller byggemaskiner i Fionaparken i Bogense.

1 2 3 4 5 6 7